e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2020. május 29. péntek, Magdolna napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

     Szentmisék, liturgiák    Aktuális    Képviselőtestület    Ifjúsági csoport    Temetői díjak    Linkajánló

 

LEVÉL A BETEGEK SZENTSÉGÉRE KÉSZÜLŐKHÖZ

 

A betegek kenete nem csak a halálveszélyben lévők szentsége! Ezért felvételére már az az idő alkalmas, amikor a hívő élete betegség vagy öregség miatt kezd veszélybe jutni. (Sacrosanctum Concilium 73. pont)

A betegek szent kenetével és a papok imádságával az Egyház a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak ajánlja a betegeket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen; sőt buzdítja őket, hogy tudatosan csatlakozzanak Krisztus szenvedéséhez és halálához és így szolgálják az Isten népének lelki javát. (Lumen Gentium 11. pont)


Beteg valaki közületek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében.

A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.

Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.

Jak. 5. 14 - 16

 

A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.

Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk.

Róm. 8. 16 - 18


Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára

Kol. 1. 24


Ezekkel a zsinati szavakkal és szentírási részletekkel buzdítalak benneteket kedves beteg testvéreim, hogy


március 25-én, vasárnap, délelőtt 11 órakor


a betegek szentségének ünneplésével erősítsétek kötődéseteket a keresztútján induló Krisztushoz. A szentség gyümölcsöző felvételének feltétele a szentgyónás, illetve a szentáldozás, amely Jézus Krisztussal való teljes közösségünket jelenti. A betegek kenetének szertartása az evangéliumot követő prédikáció után lesz és a homloknak, valamint a tenyereknek betegek olajával való megkenésből áll, a következő szavak kíséretében:


E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Ámen.

Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan! Ámen.


Hívjátok el gyermekeiteket, unokáitokat, rokonaitokat, hogy valódi közösségi ünnepet tartsunk és a ti türelemmel viselt keresztetek minket is megerősítsen. Mert újbóli ünnepélyes elköteleződés ez Krisztus mellett az emmauszi tanítványok kérlelő szavával:

"Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van"

Márton atya

 

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!