e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. szeptember 23. csütörtök, Tekla napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 
 

Spányi Antal a székesfehérvári püspök

 

 

II. János Pál pápa 2003. április 4-én Takács Nándor székesfehérvári megyés püspök hetvenötödik életéve betöltése után benyújtott lemondását elfogadta. Egyúttal kinevezte az egyházmegye új főpásztorát, Spányi Antalt, aki eddig esztergomi segédpüspök és általános érseki helynök volt. Az új főpásztor beiktatása 2003. május 24-én volt.

 

Spányi Antal 1950-ben, a pesti Józsefvárosban született és ott töltötte gyermek- és ifjú éveit. Az ötgyermekes Spányi családban természetes volt a vallásos, keresztény légkör, a vasárnaponkénti szentmisék, a szentségekhez járulás, a mindennapos imádság. A családi otthonba gyakran hívtak meg papokat, amihez nem kis bátorság kellett a szülők részéről azokban az években. E találkozások nagy hatást tettek a Spányi gyerekekre, akik közül ketten később a papi hivatást választották.

Mikor Spányi Antal bekerült az esztergomi szemináriumba, bátyja, András már felsőbb éves volt ott. Így ismerős világba került, és kispaptársai között nagyon jól érezte magát. Ez az öröm nem tartott túl sokáig, mert megkapta a katonai behívót, és két évet töltött Nagyatádon. A katonaság után folytatta tanulmányait, és 1976-ban szentelte pappá Lékai László bíboros. Kápláni életét Nógrád megyében, az akkor még az Esztergomi Főegyházmegyéhez tartozó kis faluban, Ludányhalásziban kezdte, majd egy év múlva Szécsénybe került. 1983-tól a ferencvárosi Haller téri templomban káplán, 1988-tól ugyanott plébános 1992-ig, amikor az erzsébetvárosi Rózsák terére kerül. E plébánia irányítását kinevezéséig nem adta fel, annak ellenére, hogy 1995-től a főegyházmegye budapesti általános helynöke volt, és 1998-tól segédpüspök is.

Papi és főpásztori életében Spányi Antal mindig nagy hangsúlyt helyezett a paptársakkal és a hívekkel való személyes kapcsolatra. "Az egész pasztorális tevékenységemet ez határozta meg. És ami eredményt sikerült ezen a területen elérnem, az talán éppen ezekből a személyes kapcsolatokból forrásozott" - nyilatkozta az Új Embernek.

E személyes kapcsolatokra épülő pasztorációs tevékenységet szeretné megyés püspökként is folytatni. Eleven és hatékony, egymást segítő közösséggé szeretné formálni az egyházmegye papságát. Olyan közösséggé, amelyben az egyén jól érzi magát, és amely tud hatni a társadalomra. "Ha ezt meg tudjuk tenni, az eredmények megmaradnak, ha nem, akkor szomorúan fogjuk tapasztalni, bármennyire sokat dolgozunk és bármennyire elfáradunk is a munkában, nem lesz igazi gyümölcse. Egy-egy ember nyilván kiállhat és tanúságot tehet, és a szép élete kovászként hathat a közösségre, viszont a társadalom felé akkor lehet hatékony a munkánk, ha jelen tudunk lenni az emberek mindennapi életében."

A Székesfehérvári Egyházmegyének viszonylag sok plébániája és kevés papja van. Nyilvánvaló, hogy az egyházközségek életét fenntartani és fejleszteni kizárólag a papokra építve nem lehetséges. Mindenképpen szükség van az elkötelezett keresztények mind nagyobb mérvű bevonására.

Fehérvár Szent István városa, ahol kegyelettel ápolják a magyar államiság kezdeti időszakának emlékeit. "Fehérvár mindig jelentős szerepet játszott az egyház történetében, bizonyos értelemben súlypontja a magyar életnek és a magyar valóságnak - mondta a püspök. - Megtiszteltetés, hogy éppen ebben a városban szolgálhatom egyházunkat. Amikor a hírt vettem, természetesen eszembe jutottak a nagy elődök. Prohászka Ottokár, akinek nagy hite és szellemi ereje máig ható kincse az egyházmegyének - és persze az egész magyar katolicizmusnak. S utódai, Shvoy Lajostól Takács Nándorig valamennyien szerető és szeretett atyjai tudtak lenni papjaiknak és a híveknek. Nyomdokukba lépni nagy kihívás."

 

Spányi Antal püspökként eddig négyszer járt nálunk: a 2003. évi bérmáláskor,  2004-ben az Antall ünnepségen, 2005-ben Guba Imre diakonussá szentelésekor és a 2006-os bérmáláskor.

 

               interjú a Püspök atyával

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!