e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2020. május 29. péntek, Magdolna napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

A szentatya homíliája a húsvéti vigília szentmisén

“Ezen az éjszakán ünnepeljük a Húsvéti Virrasztást, a liturgikus év első, sőt minden másnál nagyobb virrasztását" -- kezdte szentbeszédét a pápa. E szertartás során felidézzük az emberiség zarándokútját, kezdve a teremtéstől egészen az üdvösség csúcsponti eseményéig, amelyet Krisztus halála és feltámadása jelez. Ezen a feledhetetlen éjszakán fényes napként ragyog, Krisztus világossága, aki feltámadt halottaiból, mint a holtak zsengéje. Ezen az éjszakán az egyház virraszt és elmélkedik Isten üdvözítő művének kiemelkedő eseményeiről.


Ez az éjszaka az Úrért átvirrasztott éjjel. Az ünnepélyes húsvéti virrasztásnak kettős jelentése van: egyfelől Isten csodájának imádságos emlékezete, a Szentírás fejezetein keresztül. Ez a lenyűgöző virrasztás másfelől az ősi ígéretek teljes beteljesülésének bizalommal teli várása. Isten művének emlékezete Krisztus feltámadásában éri el tetőpontját és előre vetíti a parúzia eszkatológikus eseményét. Ezen a húsvéti éjszakán így már felsejlik a soha le nem nyugvó nap hajnala, a feltámadt Krisztus napja, amellyel beköszönt az új élet, az új ég és az új föld.
A szentatya homíliájában ezután köszöntötte azokat, akik ezen a szertartáson a keresztség szentségében részesülnek. A keresztény közösség már a kezdetektől a húsvéti virrasztás keretébe illesztette a keresztséget. Néhány katekúmen, aki elmerült Jézussal a halálban, ezen az éjszakán Vele együtt feltámad a halhatatlan életre. Megismétlődik tehát a Szentlélek által eszközölt titokzatos lelki újjászületés, amely által a megkereszteltek az új és örök szövetség népének tagjai lesznek, melyet Krisztus halála és feltámadása pecsételt meg.
A szentatya homíliájában ezután szavait a keresztségre készülő olasz, togói és japán személyekhez intézte, akiknek már a nemzetiségi összetétele is hirdeti az üdvösségre szóló meghívás egyetemességét és a hit ajándékának ingyenességét. A szentatya köszöntötte hozzátartozókat, barátaikat és azokat, akik gondoskodtak felkészítésükről.
A keresztség által annak az egyháznak a tagjai lesznek, amely nem tesz különbséget népek, fajok és nyelvek között. “Legyetek hűek ahhoz, aki kiválasztott benneteket a keresztségre és nagylelkű elkötelezettséggel bízzátok egész életeteket Őreá" -- mondta a pápa, majd homíliáját a következő szavakkal zárta:
“Kedves testvéreim, amikor úgy érzitek, hogy az evangéliumi életre szóló elhivatottság nehéz, gondoljatok a Feltámadt Krisztus szavaira: : “Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig." Ha biztosak vagytok abban, hogy ő mellettetek áll, akkor nem kell félnetek semmiféle nehézségtől sem akadálytól. Az Ő igéje megvilágít, az Ő Teste és Vére táplál majd titeket az örökkévalóságba vezető minden napi utatokon. Mária ott lesz majd mellettetek, amint ott volt a megrémült és tétovázó apostolok mellett a próbatétel órájában. Mária hitével mutatja, hogy a földi élet éjszakája után felragyog a feltámadás dicsőséges hajnala.

Ámen

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!