e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. február 27. szombat, Ákos, Bátor napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

Spányi Antal,

a királyok városának püspöke

-- II. János Pál pápa egy évvel ezelőtt nevezte ki az 1777-ben alapított Székesfehérvári Egyházmegye 20. megyéspüspökének Spányi Antal püspök atyát. Az elmúlt egy évben milyen tapasztalatokat szerzett és milyen változásokat látott szükségszerűnek az egyházmegye életében?
-- A kinevezésem után átvettem a püspöki hivatalt és próbáltam tájékozódni. Rövidesen körvonalazódtak előttem a különleges fontossággal bíró feladatok. Ilyen elsősorban a papság helyzete. A Székesfehérvári Egyházmegyében a papság nagyon elöregedett, kevés az utánpótlás. Jelenleg 12 kispapunk tanul két szemináriumban. A kevesebb mint 100 fős papságunk életkora miatt rövidesen csak 50 aktív pappal tudunk számolni.
A közeli jövő egy új szervezeti struktúra kialakítását, a jelenleg működő esperesi kerületek számának csökkentését, központi plébániák létrehozását hozhatja magával. Ehhez elengedhetetlenek a megfelelő személyi és technikai feltételek. Ebben a felépítésben nagyon fontos szerepet töltenek be a világi személyek, akik megfelelő felkészítés után végzik a plébánosok irányítása alatt a közösségi szolgálatot.
Fontos feladatunk, hogy segítsük a válságban lévő családokat. A tévéműsorokban csodálatos illusztrációk vannak hazánk történelméről, de egyáltalán nincs utalás a családra, a családmodellre. Látjuk a családok szétesését, érzékelhető, hogyan próbálják a családok helyét más jellegű emberi kapcsolatokkal kitölteni, és ezeket a kapcsolatokat a házassággal egyenlőnek elismerni. Kevés a családokban a gyermek, terjed az ún. "single" életstílus. Az így élő ember azonban nem találhatja meg a maga boldogságát.
Az egyházmegyében különböző, családokat összefogó programokat indítottunk el: próbáljuk a katolikus intézményeinkbena gyermekek vallásos nevelését erősíteni. Gyógyítani kívánjuk a világból fakadó lelki bizonytalanságot, és ebben mind a családoknak, mind a gyermekeknek szeretnénk segítséget adni, mert sajnos nagy a romboló hatásuk a "Való Világ"-féle programoknak. Célunk, hogy pozitív hatással legyünk a gyerekeken keresztül a családokra is.
-- Pünkösdkor kezdi meg a sugárzást az Ön által vezetett Magyar Katolikus Rádió. Milyen megfontolásból döntött úgy a püspöki konferencia, hogy elindítja ezt az adót?
-- XXIII. János pápa a "Pacem in terris" kezdetű enciklikájában írta, hogy minden embernek joga, hogy szabadon keresse az igazságot az erkölcsi rend és a közjó határain belül, kinyilváníthassa és terjeszthesse véleményét, mint a társadalmi békéhez szükséges követelményt. Ma az Egyház keresi azokat az új kommunikációs lehetőségeket, amelyek segítségével betöltheti evangelizációs küldetését. Így jutott az MKPK arra az elhatározásra, hogy egy rádióadó működését kezdeményezze. Korábbi kísérletek után a 2003 februárjában közzétett felhívásra a Magyar Katolikus Rádió Rt. megnyerte a kiírt frekvencia-pályázatot.
-- Milyen célok vezérelték a püspök atyákat, és hol állnak az előkészületek?
-- A Magyar Katolikus Rádió beindításával a püspöki konferencia szándéka az, hogy a katolikus tanítást eljuttassa a hallgatókhoz. A Katolikus Rádió fontos szerepet kíván vállalni a keresztény értékrendre épülő, az egyház tanítása iránt fogékony emberek mindennapjait végigkísérő rádiózás megteremtésében. A rádió feladatának tekinti, hogy hiteles, pontos és tárgyilagos műsorokkal elősegítse a hallgatók tájékozódását és véleményalkotását.
Kiemelt feladata a Katolikus Egyház tanításának továbbadása, a keresztény és a magyar kultúra, valamint a magyar nyelv értékeinek megőrzése, terjesztése. Nagyon nagy hibának tartom, hogy az embereknek (általában) nincs elmélyült tudása a kereszténységről és annak a világban betöltött egyetemes szerepéről. Sokszor nem gonoszságból, hanem tudatlanságból hangzanak el olyan vélemények, amelyek a társadalom jelentős részét felkavarják.
A rádió támogatni kívánja a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális hagyományainak az ápolását és megismertetését.
Eszmeisége a hitre alapozott erkölcsiség. A közjó szolgálatának kötelezettsége, a közlés tartalmának igazsága és teljessége, valamint módjának tisztessége és erkölcsössége: ez a Katolikus Rádió lényege. A Katolikus Rádió a krisztusi szeretetre, a megbecsülésre, valamint szolidaritásra nevelő értékek hiteles közvetítője akar lenni, egyetemes emberi értéket képviselve, valamennyi embertársunkhoz felelősséggel szólva. A kereső és ma még nem hívő embereket is el akarja érni ez az adó.
A sugárzást a lehető legmagasabb erkölcsi és technikai színvonalon kívánjuk megvalósítani. A pályázat kiírása szerint a rádió országos hatósugarú, 24 órás adásidővel kíván működni, egy keresztény szempontok szerinti minden magyarul értő hallgató érdeklődésére számot tartó műsorral. II. János Pál pápa 2002-ben a katolikus újságíróknak tartott beszédében azt mondta: "az életnek ne csak a csúf oldalát lássátok és láttassátok, hanem mutassátok be a pozitívumokat is". Ezt is fontos feladatnak tartjuk.
Közszolgálati jelleggel foglalkozik majd az emberek és közösségek mindennapjait meghatározó kérdésekkel. A spirituális küldetésén túl a humánum és a kultúra értékeit előtérbe állítva mutat utat, kínál követhető példákat, életmintákat a hallgatóknak.
A rádió tudatosan vállalja a Jó Hír közvetítését, miközben igyekszik minden generációt megszólítani. A műsoridő kb. 8%-a liturgikus közvetítés, míg a többi 92% az emberek mindennapi kérdéseire kíván a keresztény világnézeten keresztül válaszolni.
A Magyar Katolikus Rádió nyitott az ökumenikus szellemiség felé, szívesen ad teret ilyen jellegű megnyilvánulásoknak.
-- Mely frekvenciákon lesz fogható az adás?
-- Az ORTT-vel 2004. január 16-án megkötött szerződés értelmében május 30-án, pünkösd napján elindulhat az adás a középhullámú frekvencián. A sugárzást a szolnoki adó 1341 kHz-en, a siófoki 1341 kHz-en, és a lakihegyi 810 kHz-en végzi. Az utóbbi kettő a műszaki felújítás miatt csak 2005. tavaszától tudja sugárzásával biztosítani a Dunántúl teljes lefedettségét.

Dr. Galla János

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!