e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2020. május 29. péntek, Magdolna napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

PÜNKÖSD

Találó hasonlatot mondott nemrég egy nyugati teológus: “Az egyház nem tarthatja magát McDonald's étteremnek, ahol mindenütt hasonló a berendezés, a dekoráció, az alkalmazottak ruhája és a választék" (Jean Marie Tillard, ottawai egyetemi tanár). Pünkösdvasárnap azt a Szentlelket ünnepeljük, aki megóv bennünket a vallási imperializmustól (ahogy sok szekta él) és ugyanakkor a vallási demokratizmustól is (ami szerint eleve gyanús, ami a központból jön, csak a színtiszta karizmák a hitelesek). A kétezer éves, apostolokra épülő egyház színes, fejlődő, élő valóság!

 

1. Isten Szentlelke teljessé tette a megváltás művét, ő vezeti az egyházat. Rubensről mondják, hogy néha megfogta egy-egy tanítványa kezében az ecsetet és bizonytalan vonalait kiigazította, végső helyére rendelte. Gondoljunk Joel próféta ígéretére: “Így szól az Úr: Kiárasztom lelkemet minden testre, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül" (3,1). Ez az ígéret valósult meg az Apostolok Cselekedetei 2. fejezetében leírt csodálatos eseményben. Három fontos mozzanatot foglal magában ez a leírás: mindenekelőtt a Lelket, aki a szélzúgás és a lángnyelvek jeleivel mutatkozik meg. Rögtön utána azonban ott találjuk a meghirdetett igét, amelyet minden ottlévő a saját nyelvén hallott, értett. S, amíg a Lélek kiáradásának és az igehirdetésnek a tanúi vagyunk, megszületik a közösség, az egyház élete. A nép csodálattal hallgatja Pétert, aki már bátran beszél, majd megkérdezi: mit kell tennünk? A válasz ez: “Tartsatok bűnbánatot (térjetek meg), és keresztelkedjék meg mindegyitek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára" (2,38). Így kapták meg ők is a Szentlelket, tehát a Lélekből és az Igéből születik meg az egyház élete, amelyet táplálnak, megszentelnek a szentségek.

 

2. Lukács evangélista második könyvének pünkösdi nyitánya egyetlen panorámikus látásban foglalja össze mindazt, amit Pünkösd jelent: a húsvétvasárnap estéjén történteket, ahogy János evangélista leírja, majd a húsvét utáni ötvenedik nap ószövetségi előképének beteljesedését. Pünkösd volt ugyanis az aratás ünnepe, később a szövetségkötésé, a Sinai törvényadásé. Mindez előre jelzi Isten nagy beavatkozását a világba, amelyben nemcsak emberi testet öltött, nemcsak a szenvedésünkkel és halálunkkal azonosult, hanem Lelkében megújította emberségünket: a Lélek erejében támadt föl halottaiból, a Lélek erejéből jelent meg tanítványainak, és a Lélek erejét árasította rájuk szent leheletével: “Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer". Ezt jelzi a tűz, amely pusztítja a rosszat, kiégeti a salakot, átizzítja a nemesfémet. A Szentlélek jelenléte az Egyház garanciája, hogy ténykedése, imádsága, egész léte nem emberi erőlködés, hanem isteni mű ebben a világban. -- Mennyire igaz Pascal kijelentése: “Akkor szép az Egyház sorsa, amikor csak az Isten (Lelke) a támasza!" (Gond.,14)

 

3. A bérmálásban minden megkeresztelt ember a Szentlélek ajándékait kapja, de a többi szentségben is az epiklézis által ismételten a Szentlelket hívjuk, mint munkánk kezdetén, vagy a lelkiismeretvizsgálatunkban. A II. Vatikáni zsinat dokumentumaiban 252 hivatalos utalás történt a Szentlélekre. Karizmatikus közösségek kutatják a Lélek “rejtett energiáit", s amennyiben az egyház Lelkére ismernek, belőle merítenek, megújul az életük, erőre kapnak gyengeségükben. A Lélek gyümölcseit akarjuk érvényre juttatni mindennapi életünkben, azokat, amelyekről Pál apostol írt a galatáknak: a szeretetet, az örömöt, a békességet, a türelmet, a kedvességet, a jóságot, a hűséget, a szelídséget, az önmegtartóztatást, mert a Lélek szerint akarunk élni! (vö. Gal 5,25)

 

A Szentlélek ereje kísér minket nemcsak az üldöztetésben, a betegségben, az erőtlenségben, de minden kibogozhatatlan, lehetetlen ügyünkben. A napokban emlékeztünk az egyház egy híres szentéletű asszonyára, Szent Ritára, aki példásan tudott ráhagyatkozni Isten Lelkére. Szülei unszolására korán kellett férjhez mennie egy vad, erőszakos emberhez. Ő azonban sohasem panaszkodott, sőt szelídségével megváltoztatta férje nehéz természetét. Idős szülei után meghalt férje is és két kicsi fia is. Ezután lett Ágoston-rendi apáca, viselte Krisztus szenvedésének nyomait és 46 évesen, sok böjtölés, vezeklés és munka után hunyt el. Kortársai a Lélek emberének, “Umbria gyöngyének" tartották, a XV. században. -- Jézus akkor küldte el a Szentlelket övéinek, miután végigjárta élete földi tapasztalatait, a szenvedést, a halált, a feltámadást. Talán nem véletlenül. Azért, hogy megértsük az ő lelki jelenlétét a történelemben és a mindennapi életben (ahogy Carlo Maria Martini bíboros fogalmazott). Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, / és szereteted tüzét gyújtsd lángra bennünk!

 további információk Pünkösd ünnepéről             

Pákozdi István

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!