e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. szeptember 23. csütörtök, Tekla napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

 

Szeretettel köszöntünk a

 DoM - BiZsaMa oldalán!

 

(Az aláhúzott szavak további információk linkjei!)

 

 

A mányi egyházközség több tagja is a Regnum Marianum Közösségben szerezte életre szóló közösségélményét. Az itt megtapasztalt értékeket az Egyház számára tovább szeretnénk adni, ezért a mányi és környékbeli fiatalokból a Regnum közösségének szellemében, ahhoz kapcsolódva ifjúsági csoportokat hoztunk létre.

 

A névről:

2002 őszén alakult Bicske, Zsámbék és ny egyházközségeinek gyerekeiből az első két csapat, a Katicák és a Dongók. Már azon az őszön részt vettünk a BOCS-kupán egy közös csapattal. Akkor találtuk ki a településnevek kezdő szótagjaiból a "közös" nevünket.

 

 Jelképünk a zsámbéki öregtemplom stilizált képe és az első táborunkban kapott faragott oltárképen is látható Gondoskodó Anya. Később, mikor már jelentősen megnövekedtünk, megújítottuk a nevünket is, így lettünk Mária háza = Domus Mariae - de erről lentebb bővebben is írunk.

 

Érdekesség, hogy ezáltal mi a Székesfehérvári Egyházmegye keretében működünk, más a püspökünk is mint a többi regnumi népnek. "Vegyes" fiú-lány csoportjaink vannak. Regnumi gyökerek a szülők között kezdetben minimálisak voltak. Ennek "ellenére" az elhatározásunk, lelkesedésünk és kitartásunk óriási. Ezzel a két csoporttal csütörtök esténként találkozunk a családoknál.

Mit csinálunk?

Az első évben az alakuló közösségünket építettük, és a templomokról (kialakulásukról, formáikról, belsőjükről, jelentésükről stb.) tanultunk. Azt mondtuk, hogy a mi közösségünk olyan, mint egy templom: jelentése, feladata, célja van. Ennek volt lezárása az, hogy "templomépítők" voltunk a táborban, az emléklapra pedig azt írta Prelátus (Blanckenstein Miklós) atya: "mint élő kövek, Isten templomává épüljetek!" Ezt próbáljuk azóta is megvalósítani...

 

  

Katicák és Dongók az esztergomi bazilika búcsúján a "Templomépítők" táborunkban (2003)

 

2003/2004-ben a Regnum Marianum nagy közösségéhez való csatlakozásra készültünk, ezért a Regnumról, a regnumi közösségek céljáról, feladatairól, küldetéséről tanultunk és - gondoljuk - így nem meglepő, hogy a táborban is erről volt szó.

 

2004. szeptemberében új nép alakult, a Szitakötők. Kezdetben szintén csütörtökönként találkoztak, majd praktikus okokból átkerültek hétfőre, de rendkívül vidámak. Ők már olyan sokan vannak, hogy kezdetben négy, majd egy ideje három vezető kíséri munkájukat.

 

2004. December 5-én ünnepélyesen letettük első fogadalmunkat! Erre különösen rákészültünk: a Katicák "regulát" írtak, a Dongók az erények gyakorlására szították magukat. A fogadalomtétel előtti napon egy lelkinappal készítettük fel magunkat a Regnumhoz tartozásunkra.

 

2006. őszén elindultak legújabb csapataink. Ezzel új fejezet kezdődött történelmünkben, mert a jelentkezők nagy száma miatt két csapatot kellett indítanunk! További újdonság, hogy induláskor a  Tücsköknél és Pontyoknál segédvezetőként már "saját nevelésünk" dolgozott, egy-egy Dongó! 

 

2006. december 10-én - a "szokásos" felkészülési idő után - a Szitakötők is letették első fogadalmukat!

 

2008. szeptembere újabb népeink, a Cincérek és a Futrinkák indulásának az időpontja. Ismét két csoporttal kellett indulnunk, és újabb fiatalok álltak be a vezetők közé. Így ekkor már majdnem 100 gyereket és körülbelül 40 családot szólítottunk meg, immár 7 településen (Bicske, Budakeszi, Etyek, Mány, Páty, Perbál, Zsámbék).

 

2008. december 8-án a Tücskök  is - a Regnum velük azonos korosztályú többi népével közösen - letették első fogadalmukat, így váltak "hivatalosan" is a Regnum Marianum tagjává!

 

2009. Krisztus Király vasárnapján a két legidősebb nép tagjai, a Dongók és a Katicák együtt váltak az Egyház nagykorú tagjává, amikor Zsámbékon Püspök atya a bérmálás szentségében részesítette őket.

Ebben az évben az a megtiszteltetés is ért bennünket, hogy a Regnum legnagyobb ünnepén, december 8-án mi adhattuk a zenei és ének szolgálatot a közös fogadalmi szentmisén.

Erre nagy lelkesedéssel készültünk az őszi félévben, népek és vezetők között átívelő közösségben.

 

2010-ben egyrészt egy újabb nép, a Szarvasbogarak kezdék el közösségi életüket, másrészt fogadalmat tettek a Futrinkák és a Cincérek.

 

Közben a legnagyobbak közül egyre többen kezdik el és végzik el a Regnum vezetőképző tanfolyamainak, a Patkolónak és/vagy a Műhelynek különböző évfolyamait. A legnagyobb népek az önállóság útjára léptek, így a régi vezetőik már csak visszajáró vendégek lettek.

Az előző évi zenei szolgálatra való közös készület néhányunkban felkeltette az igényt egy jobban elkötelezett, a kongregációs múltban gyökeredző, közösségek fölött átívelő csoport létrehozására. Ez lett a KIÉ, melyben a Készület, Ima, Éneklés a leghangsúlyosabb értékek, és amely nyitott bárki számára a közösségeinken kívül is.

 

2011 nyara egy nagy fordulópont az életünkben. Ekkorra érik meg a vezetőkben a gondolat, hogy látva azt, milyen önfenntartó közösség alakult ki, mely hűségesen őrzi a Regnum alapítóinak szellemiségét, részt vesz annak közös életében, vezetőképzőin és a korcsoportos közösségek (rétegek) munkájában, megérett a közösség arra, hogy Helyi Regnummá váljon. Ezért erre a nyárra egy közös tábort szerveztünk, melynek legfelemelőbb, ünnepi estéjén egy Alapítólevél aláírásával is kifejeztük ebbéli elhatározásunkat. Itt vettük fel a Domus Mariae (Mária háza) nevet, hiszen rég kinőttük az eredeti három település határait. Ez az új név már jelentéstartalommal bír, és rövidítése (DoM) visszautal a kezdetekre: "mint élő kövek, Isten templomává épüljetek!" Eddigi egyik jelképünk, a zsámbéki öregtemplom sziluettje stilizáltabbá vált, és kiolvasható belőle a DoM felirat. Azóta ez a logónk.

Ugyanezen év őszén újabb népünk, a Kabócák kezdték meg munkájukat, melyet már két Katica kezdett el vezetni.

 

2012. szeptemberében a Regnum Marianum Közösség legfőbb döntéshozó szerve a Házigyűlés elfogadta kérelmünket, így hivatalosan is Helyi Regnumként működünk. Egy öttagú Gondnokság vezeti közösségünket, élén a Gondnokkal, aki elsőként dr. Török Péter lett, mindezek kezdettől való irányítója, megálmodója. Lelki életünk kézbentartását pedig az évek során velünk egyre szorosabb kapcsolatba kerülő Szűcs Balázs regnumi atya vállalta el.

 

2013-ban már a Skorpiók is megkezdték közösségi életüket és decemberben letették első fogadalmukat a Szarvasbogarak.

 

Kérünk, imádkozz Te is értük-értünk!

 

Mindennapjainkban hetente valamelyik hétköznap este két órányi időben találkozunk a családoknál, az újak az ismerkedős, induló évben havonta egyszer. Ezeken a találkozókon az éves nevelési tervünk szerinti tematikával és módszerekkel igyekszünk a gyerekek fejlődését elősegíteni. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekekből elkötelezett, önálló, másokért tenni kész, katolikus felnőtteket neveljünk, akik -- bárhová is sodorja őket az élet -- egyházunk tevékeny tagjai, egyházközségeik "motorjai" legyenek.

 

Havonta rendszeresen kirándulunk és minden nyáron egy egyhetes tábor zárja és kezdi meg a következő munkaévet. A mai világban jellemző életformák miatt a természetjárás, a teremtett világ szépségének felfedezése, az isteni csöndben való részesedés megtapasztalása kivételesen fontos. A kirándulás és a tábor a regnumi nevelés semmivel nem helyettesíthető integráns része. Ezek az alkalmak nem kiegészítő elemei nevelésünknek, hanem speciális eszközeinkkel végzett fejlesztő tevékenységünk színterei, amelyek éves munkánk közel háromnegyedét teszik ki időben és hatékonyságban egyaránt.

 

Szokott lenni farsangi bulink (a 2006-osról képek is vannak!), voltunk már közös gyalogos zarándoklaton Csíksomlyón, lelkigyakorlaton különböző helyeken, rendszeresen járunk a nagymarosi ifjúsági találkozóra, rétegprogramokon veszünk részt (rorate, métabajnokságok), egyszer megnyertük a téli túrát (mindenki éremmel jött haza!), lelkigyakorlatra járunk a nagybőjtben. Szóval éljük a regnumiak életét. Így nem meglepő, hogy közösségi összejöveteleink egyik kedves záró-éneke a Salve, Regina melynek nagyon szép, magyarázattal ellátott fordítása olvasható a linken.

 

Egyébként pedig igyekszünk a templomaink körüli plébániai életbe is bekapcsolódni ministrálással, felolvasással, ifjúsági programok szervezésével stb. Például mi vezettük többször is Mányon a nagypénteki keresztutat. A link a 2004. évi elmélkedő szövegekre és köztük a "Templomépítő"-táborra való készületként az év közben általunk készített stációképekre mutat (ha a képekre kattintasz, azok "megnőnek").

 Stációk a kálvária keresztek felszentelésénél1

  

Említettük, hogy a Székesfehérvári egyházmegyéhez tartozunk. Ez azért is külön öröm, mert itt volt püspök Prohászka Ottokár és Shvoy Lajos, akiket a Regnum alapítói között tartunk számon. Igyekszünk az egyházmegyei ifjúsági rendezvényekbe is bekapcsolódni.

További érdekesség, hogy Mány és Bicske Fejér megyében van, és örömmel vettük észre, hogy megyénk szintén kapcsolódik a Regnum Marianum eszméjéhez. A nemrég hivatalosan is visszaállított régi vármegyei címeren ugyanis az a kép látható, ahogyan Szent István felajánlja az országot Mennyei Édesanyánknak.


Főoldal    Szentmisék, hittanórák    Aktuális    Képviselőtestület   Temetői díjak    Linkajánló    archívum

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!