e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2020. január 23. csütörtök, Zelma, Rajmund napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

 

 

 Szoktál - e olvasót mondani, modern mai ember? Ugye nem. Az okokat is tudom. Először is: nincsen időd. És nincsenek hozzá idegeid. Százszor ugyanazt mondani: Nem. Nem tudsz te erre odafigyelni! Ki van zárva! És akkor minek? Időpazarlás, imamalom. Igen, imamalom.
     Nem mered ezt ugyan hangosan kimondani, és ha egyszer - egyszer elégtételként el kell mondani egy tizednyit (hű, micsoda szigorúság!)... hát jó, akkor összeszeded minden erődet és igyekszel elmondani - jól. De magad jószántából...

 Nem. Nem a mai XXI. századi embernek való. Nincs semmi értelme...

    Látod, amikor esténként egymás mellé ülnek az idősek a templomban (milyen jó lenne, ha a fiatalok is ott ülnének!), és talán kissé lassan, elhúzva, de együtt mondják az olvasót;

  • amikor az öreg parasztasszony hazafelé ballag a piacról (ahol oly keveset kapott a tojásért, tejfelért és oly sokat kellett adnia a cipőért, harisnyáért) és csendesen mormolja magában a sokadik olvasót (merthát a kislány is beteg, az apjuk is odavan a városban, meg a disznó sem akar enni,);
  • és amikor te magad az egyetemtől, sulitól, munkától fáradtan, szívedben csalódással, fásultsággal vagy reményekkel, fázva és éhesen felzsúfolódsz a tömött volánbuszra és százszor elszórakozva, de mindig újrakezdve megpróbálnád el - elmondogatni hűségesen az októberi olvasót - 

akkor az Úristen felé valami édes zsongás szállna fel. Olyan Neki, mint a szellősusogás, méhecskezümmögés, tücsökciripelés, patakcsobogás, gabonaszemcsörgés. Mindenféle édes - édes zaj, amelynek értelme nincsen, - de az Isten azért szereti, az Isten azért megérti.
     És neked is jó - valahol mélyen

Szent Olvasót imádkoztunk,
Máriához fohászkodtunk,
Kérve kérjük Szűzanyánkat,
Fogadja el hő imánkat.

Szent Olvasót mikor mondtuk,
Máriának füzért fontunk,
Fonogattuk koszorúnkat,
Rózsafüzér asszonyunknak.

Szűz Mária, szívünkben vagy,
Soha bennünk el ne hervadj!
Nyílj ki bennünk ég virága,
Tégy méltóvá mennyországra.

(Sík Sándor)

Egy jámbor szerzetes a XIII. században gyakran és szívesen imádkozott el ötven Üdvözlégyet egymás után. Egyszer imádságát követően látomásban megjelent előtte Szűz Mária, s homlokát ugyanannyi rózsából font füzér díszítette, mint ahány üdvözlégyet a szerzetes elmondott. A legenda szerint innen ered a rózsafüzér elnevezés.

 

 Lourdesban minden asszony, minden lány örökké magánál hordja olvasóját. Ez vallásosságuk hűséges szerszáma. Szegény, keményen dolgozó asszonyok kezében sohasem pihenhet. Imádkozni üres kézzel - ez nem nekik való. A rózsafüzér elimádkozása valóságos mennyei kézimunka, láthatatlanul finom tűfestés, hímzés vagy kötés, amely a gyöngysor ötven Üdvözlégyéből szövődik. Aki mindennap, minden esztendőben elég sokszor pergeti végig olvasóját, hosszú fátylat sző belőle, amellyel valamikor a nagy Irgalom betakarhatja bűneinek egy részét. (F. Werfel: Bernadette )

 

Hogyan tudnám is én felejteni a határi vagy otthoni munkában daloló, egyházi énekeket és litániát éneklő Édesanyámat, aki sokszor mindennapos gyalogmenetben a földjeinkhez vezető út távolságát azzal mérte, hogy mennyit tud elvégezni a rózsafüzérből. (F- -f)

 

 

Érdekes események a rózsafűzérrel kapcsolatban:

  • Egy hivatal folyosóján rózsafüzért találtak. Az ott dolgozó, köztudomásúlag vallásos hivatalnokot hivatták az irodába, felmutatván neki a talált rózsafüzért, hogy az övé-e? Gúnyos mosollyal várták, hogy hogyan tagadja le, hogy az övé. A hivatalnok megnézte - a talált rózsafüzért és nyugodtan kijelentette, hogy nem az övé, mert az övé - zsebébe nyúlva elővette és felmutatta a saját rózsafüzérét - más. (F- f)
  • Bernard Claudel mondotta halálos ágyán: "Öreg édesanyám hitében akarok meghalni. Őt a rózsafüzére kötötte össze az angyalokkal. "
  • (Perlaky: A megtalált Isten.78.)
  • A Napóleon elleni csatában elesett magyar katonákat a zsebükben hordott rózsafüzérről és imakönyvről ismerték fel. (Szív. 1948. IX. 25. )
  • Göcsejben a szántóvető az első szántáskor ekéje szarvára akasztotta az olvasót. (Új E. 1983. II. 027.)
  • Súlyos operáció után a főorvos külön figyelmeztette az ügyeletes orvost, hogy súlyos fájdalmai lesznek az asszonynak, mozdulatlanul feküdjön. Ha roham jelentkezik azonnal csillapítót. Az éjszaka csönd volt. A főorvos meglepődötten kérdezte az asszonytól, hogy hogyan telt az éjszaka. Köszönöm főorvos úr, - volt a felelet -, eltelt az is. Már sokkal jobban vagyok. Fájdalma nem volt? Volt - mondta halkan -, de nem figyeltem rá. És, mintegy magyarázatképpen megmozdította kezében a rózsafüzért. A főorvos egy pillanatig elgondolkozott, majd a többi orvoshoz fordult és szárazon kijelentette: Nos kolléga urak? Ehelyett mit tudnánk ajánlani? (Szív. 1950. XI. 25.)
  • I.János Pál pápa velencei bíboros, pátriárka korában a velencei San Lorenzo kórházban egy síró asszony betegágyához ment és megkérdezte: Mi bántja? - Sírok, mert érzem, nem sok van már hátra...Félek is, mert egész életemben kerestem, de máig sem találtam még meg a mennyország kulcsát.. A pátriárka a zsebébe nyúlt és rózsafüzérét a beteg asszony kezébe tette - Íme, itt van a mennyország kulcsa. (Új E. 1978. X. 8.)

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!