e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. szeptember 23. csütörtök, Tekla napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

Guba Imre

 

 

Telefon: (20) 770-88-08
Email:
guba.imre@freemail.hu
Született Budapesten, 1968. január 30.-án

Szolgálatot teljesít Mányon 2005-től.

Négygyermekes keresztény családból származom, ahol harmadikként láttam meg a napvilágot. Szüleim hite és életpéldája erősen hatott rám, de kamaszként megtapasztaltam, hogy a hit nem "örökölhető", vagyis nekem is meg kellett küzdenem a sajátomért, ami persze kegyelem.  Eddigi kalandos életpályám főbb állomásai:

Sopronban végeztem faipari mérnökként 1991-ben.

Ezután a Gödi Piarista Szakiskolában asztalos és ács tanulókat tanítottam elméleti és gyakorlati tárgyakból.

1995-98 között kispapként tanultam teológiát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, amit utána ugyanott, csak levelező tagozaton fejeztem be.

1999-ben nősültem meg, ekkor költöztünk feleségemmel, Judittal, Mányra. Négy gyermekünk van: Dávid (2000), Dorka (2002), Anna (2004) és Gergely (2006).

Jelenleg a Szent József Műhely Bt. tagja vagyok, ahol ács és asztalos munkákat valamint szigetelési munkákat végzünk, szándékunk szerint imádságos lelkülettel és a Gondviselésre hagyatkozva. Ez része diakónusi szolgálatomnak is: olyan helyekre is eljuttatni az Örömhírt, felszentelt szolgaként, ahová a papok nem jutnak el. Örömmel veszek részt az Egyházközség életében is, látva nap, mint nap, ahogyan a Jóisten formálja a Közösséget.

 

 A katolikus egyházban a diakonátus a szolgáló Krisztusnak a szentségi jele és a hármas papi rend - diakónus, pap, püspök - első fokozata. A diakonátus lényege az egyházban végzett szolgálat. A feladatát megyéspüspöke határozza meg, és Guba Imrét Spányi Antal megyéspüspök 2005. augusztus 6-án ünnepi szentmise keretében állandó diakónussá szentelte és  Mány község szolgálatára rendelte.

 

Az állandó diakónus hivatása végleges, és nem egy magasabb rendre előkészítő fokozat. Az állandó diakónusnak nagyon jól körülhatárolható hivatása van az egyházban, amelyet ez a hármas feladatkör jelez: az igehirdetés, az eukarisztia (oltáriszentség) és a szeretet szolgálata.

 

Az állandó diakónus tehát nem "paphelyettes", hanem saját feladatköre van.

 

Természetesen ahhoz, hogy megértsük ezt az helyzetet, benne kell élni az egyházban, mondhatnánk, az élő egyház ütőerén kell tartani a kezünket. Az egyházban lévő hivatásokat nem érthetjük meg teljes mélységükben, ha csak arra koncentrálunk, hogy milyen feladatokat látnak el. Ilyen alapon azt is mondhatná valaki, hogy mindaz, amit egy diakónus végez az egyházban, azt megteheti egy laikus is. A diakónus nem mutathatja be a szentmisét, nem gyóntathat, nem adhatja fel a betegek kenetét. De a diakónus prédikál, áldoztat, vezeti a közösség karitatív életét. Igaz, hogy a világi hívek között is vannak rendkívüli áldoztatók, olyanok, akik kiválóan tevékenykednek a karitász szolgálatában. Erre azt mondhatnák egyesek, mi tehát az, ami megkülönbözteti a világi hívőt és a diakónust, ha az igehirdetés kivételével mindent megtehet egy laikus is, amit a diakónus végez az egyházi közösségben? Ha a hit szemével közelítünk a kérdéshez és a szentségi dimenziót és az állapotbeli kegyelmet nézzük, akkor kézenfekvő a válasz, hogy a különbség kegyelmi, szentségi síkon van. Ezért kell a hit szemével nézni az állandó diakónusra, akkor értjük meg, hogy ki ő, és mennyire értékes a keresztény közösségek számára.

 

Az állandó diakonátus intézményét a II. Vatikáni zsinat újította fel az őskeresztény hagyomány alapján. A helyi egyházakba való bevezetését az egyes püspöki konferenciákra, illetve az ordináriusokra bízta. Ezért vannak nagy különbségek az egyes helyi egyházak között. Van ahol még egyáltalán nem ismerik a jelentőségét, van ahol nagyon nagy számban élnek. Ma a világban kb. 25 ezer állandó diakónus tevékenykedik. Ez a több mint 400 ezer paphoz képest nem jelentős szám, de ha arra gondolunk, hogy mindössze néhány évtized telt el a zsinat óta, akkor látjuk, hogy nagy jövő előtt áll a hármas papi rendnek ez az első fokozata. A legtöbb diakónus Észak-Amerikában és Németországban működik. Magyarországon az állandó diakónusok száma közel százra tehető.

 

Imádkozzunk sokat és segítsük tetteinkkel is diakónusunkat, hogy szolgálata hatékony legyen, és így mindannyian részesedjünk Istenünk általa közvetített kegyelmeiben is!

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!