e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. október 16. szombat, Gál napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

Tisztelt ünneplők!

Kedves Mányiak!

 

Mány község Önkormányzata évekkel ezelőtt önkormányzati rendeletben határozta el és szabályozta a "Mány község díszpolgára" cím adományozását. Díszpolgári cím adományozására a település választópolgárai, a helyi társadalmi és civil szervezetek, érdekközösségek, egyesületek tehetnek javaslatot.

Díszpolgári cím egy évben egyszer, Nemzeti Ünnepünk Napján, március 15-én adományozható.

 

Ebben az évben a díszpolgári cím adományozására két javaslat is érkezett és a község Képviselő-testülete egy emberként állt a személyek mellé és mindkét javaslatot elfogadta.

 

Az egyik felterjesztést a Mányi Közösségért Közhasznú Egyesület adta be, melyben néhai Ács Györgyöt, az Egyesület volt tagját javasolták a címre.

 

Gyurka bácsi fiatal korától kezdve volt a település egyik meghatározó személyisége, aki mindig a közösségi értékek megőrzése és javítása irányában tevékenykedett. Szinte haláláig dolgozott a közös ügyeken.

 

Mányon született, gyermekkorát, fiatalságát is Mányon töltötte. A mányi sportklub tagja, focicsapatunk lelke, mozgatórugója volt. Élt-halt a fociért, szervező készségével annak idején jó eredményeket ért el csapatunk.

 

Munkája, megélhetése később Budapestre szólította, hosszú évekre oda kötötte, de szíve mindig visszahúzta a szülőfalujába. A megszokott dombok, tájak az ismerős emberek közé. Nyugdíjba vonulását követően az 1980-as években költözött családjával együtt vissza Mányra.

Bekapcsolódott a hősi emlékmű felújításába, nem csak adományaival, szervező készségével, hanem fizikai munkával is segítette a hősi emlékmű felújítását, a II. világháborús katona és polgári áldozatok névsorának összegyűjtésében is aktív szerepet vállalt.

 

Mindig szót emelt falunk szépítéséért, nem hagyta a hanyagságot a rendezetlenséget szó nélkül. Nem volt a faluban olyan társadalmi munka, temető takarítás, út karbantartás stb., amelyben ne vett volna részt Gyuri bácsi.

 

Hívő katolikus, a Mányi katolikus egyház segítőkész, oszlopos tagja volt. A kálvária dombon lévő felrobbantott keresztek helyreállításában is tevékenyen részt vett. A vasbeton keresztek zsaluzatát saját maga készítette.

 

Alapító tagja volt a Mányi Faluszépítő Alapítványnak, alapítója volt a Mányért Egyesületnek is. Halála előtt két hónappal még részt vett a Falu Karácsony szervezésében. Rá mindig lehetett számítani, tanácsai, véleménye hiányozni fog.

 

Mindezek miatt Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy több évtizedes közösségi munkássága elismeréseként, melynek során fiatal korától kezdve a település egyik meghatározó személyiségeként, mindig a közösségi értékek megőrzése és javítása irányában tevékenykedett, néhai ÁCS GYÖRGY részére -- posztumusz -- MÁNY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet adományoz.

 

Megkérem feleségét, Marika nénit, hogy vegye át az oklevelet!

  

A Díszpolgári címek adományozásánál az a szempont is vezérli a testületet, hogy az az ember, aki ebben az elismerésben részesül, példaértékű, követendő életű legyen a most itt dolgozók és a felnövekvő ifjúság számára.

 

Ezért külön öröm az, hogy a másik javaslat egy köztünk élő személyre érkezett, akivel nap mint nap találkozhatunk, akinek életét, munkáját a továbbiakban is figyelemmel kísérhetjük.

 

Az előbb nagyon sok közösségi tevékenységét felsoroltam Ács Gyurka bácsinak. Nem említettem meg köztük azt, hogy még tavaly nyáron, ő javasolta díszpolgári címre mindannyiunk Kató nénijét, a Mesevár óvoda vezetőjét, Sátori Ferencnét!

 

Sátori Ferencné 36 éve dolgozik községünk óvodájában, ahol egy ideje ellátja az óvodavezető feladatait is.

 

Munkássága során számtalan nemzedéket nevelt tisztaságra és tisztességre. Most is sok olyan gyermek jár óvodánkba, akik szüleinek is ő volt az óvónője. Községünkben mindenki ismeri, tiszteli és szereti. Munkáját mindig lelkiismeretesen, pontosan, megbízhatóan látja el.

 

Minden óvodás gyermeket személyesen ismer, és szeretettel, megértéssel foglalkozik velük. Ismeri a gyermekek családjainak gondjait is, és ahol tud, segíti őket.

 

Ezért Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy mert több évtizedes munkássága során minden szándékával, tevékenységével az óvoda, és ezen keresztül községünk érdekében jár el, fiatalos, fáradhatatlan munkakedvvel, lendülettel mindig az óvodai körülmények javításán, otthonosabbá tételén fáradozik,

 

SÁTORI FERENCNÉ,

a Mesevár Óvoda vezetője részére

MÁNY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA

címet adományoz.

 

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!