e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. február 27. szombat, Ákos, Bátor napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

Igénylőlap letöltése

 

 

Ügyleírás:

 

 

 aktív korú személyek részére nyújtott támogatás

 

 Szükséges okiratok:

 

Az  igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

a kérelem mellékleteként szereplő vagyonnyilatkozat,
a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos állapotot igazoló irat,
egészségkárosodott személy esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői  Intézet szakértői bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről,illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült  szakvéleménye, vagy
a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatóságának igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül,
a Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy,
a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,
a Munkaügyi Központ igazolása az együttműködési idő teljesítéséről (1 év az elmúlt 2 év során)
a fent említett ellátások megszüntetéséről szóló határozat,
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolata, az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről,
35.életévet betöltött személy esetében okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható (csak 8 általános iskolai végzettség esetében).

 

Ügyintézés határideje és díja:

 

 22 munkanap, 22 munkanappal meghosszabbítható költség és illetékmentes

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
a  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007.(VI.28.)  rendelet.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet,
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/2007.(IV.25.)Korm.rendelet

 

 Egyéb fontos tudnivalók:

 

A./RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY
Jogosultság feltétele aki:
-
munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában részesül,
- fogyatékossági támogatásban részesül,az 55.életévét betöltötte, vagy 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és a gyermek ellátást napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem, nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %- át, 2010. évben 25.650.- Ft-ot, és vagyona nincs.

Az ellátás összege:  egyedülálló esetében : 2010.-évben 25.650.- Ft/hó,  családok esetében egyénenként eltérő összegű.
A rendszeres szociális segély legmagasabb összege 2010. évben 57.815.-Ft.

B./ BÉRPÓTLÓ JUTTATÁS

Jogosultság feltételei:
- akik az előző kategóriába nem tartoznak,feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosítható. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem , nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át, 2010. évben 25.650.-Ft-ot, és vagyona nincs.
Az ellátás összege 2010. évben 28.500.-Ft/hó. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 2010.évben 28.500.-Ft.

 

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!