e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. október 16. szombat, Gál napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

 

 MÁNY  KÖZSÉG  NYILVÁNOS  KÖNYVTÁRA

 

2065 Mány Mester sor 2. 1.em.

Telefon: 06-21 / 200-3745

E-mail: konyvtar@manynet.hu

Nyitva tartás: kedd, péntek: 15 -18 óra

 

    

 

 

 

Könyvtárhasználati szabályzat

 

I. A könyvtárhasználat feltételei

 

1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő igénybe veheti, aki személyazonosságát igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, és betartásukra aláírásával kötelezettséget vállal.

 

2. A könyvtári tagsághoz nem kötött szolgáltatások:

· tájékoztatás

· dokumentumok helyben használata,

· folyóirat olvasás

 

3.  A könyvtár további szolgáltatásai csak beiratkozással vehetők igénybe. 14 éven aluli olvasóink minden esetben szülői/gondviselői kezességvállalás mellett iratkozhatnak be. A szülő/gondviselő aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni könyvtári követelések teljesítését.

 

A könyvtári tagság feltételei:

 

a.) A beiratkozás az 1. sz. melléklet szerinti adatlappal történik.

b.) A könyvtárhasználó adatainak megváltozását köteles bejelenteni. Amennyiben állandó és ideiglenes lakása is van, meg kell neveznie levelezési címét. A változások elmulasztásából eredő költség a könyvtárhasználót terheli.

c.) A felvett adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák, valamint a könyvtári elemzések készítésére használhatók fel.

d.) A könyvtári tagságot naptári évenként meg kell újítani!

 

4. Tagsági díjak

 

a.)  A könyvtári tagság Mány község lakosai részére térítésmentes.

b.) Egyéb településen élők tagsági díja egy naptári évre:

· 14 éven felüliek részére 500,- Ft,

· 14 éven aluli, és nyugdíjas olvasók részére térítésmentes,

·  könyvtári dolgozók, muzeális intézmények, és a levéltárak dolgozói részére 

 (a 2001 Korm.rendelet alapján) térítésmentes.

 

II. A könyvtári szolgáltatások:

 

· Könyvtári dokumentumok (könyv, folyóirat) helyben használata

· Könyvtári dokumentumok (könyv, folyóirat) meghatározott részének kölcsönzése

· Könyvtárközi kölcsönzés

· Dokumentumok előjegyzése

· Tájékoztatás

 

Előjegyzés, és könyvtárközi kölcsönzés esetén a dokumentum beérkezéséről a könyvtár telefonon értesíti az olvasót, amelyért 50,- Ft térítést kell fizetni.

 

III. A könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó szabályozások:

 

1. Az érvényes tagsággal rendelkezők egyidejűleg kölcsönözhetnek:

 

· 8 db könyvet és

· 3 db folyóiratot

· A folyóiratok legújabb száma helyben olvasható, a régebbiek kölcsönözhetőek.

 

2. Kölcsönzési határidő:

 

· Kölcsönözhető könyvek, és folyóiratok esetében: 3 hét

· Kézikönyvek csak nyitástól zárásig használhatóak!

· Hosszabbításra lehetőség van telefonon, vagy személyesen. Amennyiben a könyvre előjegyzés van, a hosszabbítás nem lehetséges.

 

3. Késedelem:

 

a.) Késedelem esetén a könyvtár felszólításokat küld (2. melléklet), indokolt esetben követelését polgári peres eljárás során érvényesíti, amelynek költségei a kölcsönzőt terhelik.

b.) Késedelmi díjak: 
1. felszólító után: 200,-Ft + postaköltség,
2. felszólító után további: 400,-Ft + postaköltség,
3. felszólító után további: 600,-Ft + postaköltség.

 

4. Egyéb rendelkezések:

 

a. ) A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben megrongálja, elveszíti azokat, köteles a dokumentum pótlására, vagy értékének megtérítésére.

b.) A károkozó, vagy az a késedelmes használó, aki a megadott határidőig tartozását nem rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe.

c.) A könyvtár használata során kérjük olvasóinkat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást.

d.)  Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják a könyvtárhasználókat, a könyvtári munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben (vagy arra kísérletet tesznek), a könyvtár kizárhatja használói köréből.

e.) A könyvtárvezető döntései ellen a könyvtárhasználó a Polgármesterhez fordulat jogorvoslatért.

 

IV. Záró rendelkezések:

 

Hatályba lép: 2009. február 01.

 

A könyvtárhasználat feltételeit, a beiratkozási, késedelmi, és egyéb díjak összegét évente felül kell vizsgálni. Az esetleges változtatásokat minden esetben a fenntartónak jóvá kell hagynia.

 

 

Nyilasné Simon Katalin

könyvtáros

 

Fenntartó jóváhagyása:

 

Mány Község Önkormányzatának nevében a könyvtárhasználati szabályzatot jóváhagyom.

 

2009-01-13

 

Ugron Zoltán Gábor

Polgármester

 

 

 

 

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!