e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. február 27. szombat, Ákos, Bátor napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

Igénylőlap letöltése

 

 

Ügyleírás:

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

 Szükséges okiratok:

 

Az  igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:
a havi rendszerességgel járó -- nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,  gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás esetében igazolást (folyószámla kivonat másolat) álláskeresés határozatát, vállalkozók esetén az APEH által kiadott jövedelemigazolást, 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.

 

 

Ügyintézés határideje és díja:

 

 22 munkanap, 22 munkanappal meghosszabbítható költség és illetékmentes

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

Egyéb fontos tudnivalók: 

 

Jogosultság feltételei: 

A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
- A nyugdíjminimum 130%-át, amely 2010.évben 37.050.-Ft,
- A nyugdíjminimum 140%-át, amely 2010.évben 39.900.- Ft,
ha
 a) a gyermeket egyedülálló szülő illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 b) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 c) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A támogatás időtartama:
a
feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra.

- a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet         
- a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
- a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
- akinek  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a./ a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában
b./ a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában
 pénzbeli támogatást folyósít 2010. évben gyermekenként 5800, Ft-ot.

 

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!