e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. február 27. szombat, Ákos, Bátor napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

Igénylőlap letöltése

 

 

Ügyleírás:

 

Támogatás nyújtása a szociálisan rászorult személyek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásához.

Szükséges okiratok:  

Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges! 

A kérelemhez csatolni kell:
a havi rendszerességgel járó -- nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.
A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató vállalatok által kiadott utolsó havi számlákat, albérlet esetén albérleti szerződés másolatát is.
A kérelmező és a vele közös háztartásban lakók vagyonnyilatkozatát. 

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát, vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét. Válásról, gyermekelhelyezésről bírósági végzés másolatát. Fogyatékosságot igazoló okiratot. Mozgáskorlátozottság okán fenntartott gépjármű esetén a mozgáskorlátozottságot igazoló okiratot.

Ügyintézés határideje és díja:  30 nap, költség és illetékmentes
Az alkalmazott jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
Egyéb fontos tudnivalók

 Normatív lakásfenntartási támogatás 

Jogosultság feltételei:
- A háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, amely 2011.évben 71.250.-Ft.,és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

- A lakásfenntartás elismert havi költsége 2011.évben 450.-Ft/m2

Elismert lakásnagyság:
a)ha a háztartásban egy személy lakik 35nm,
b)ha a háztartásban két személy lakik 45nm,
c)ha a háztartásban három személy lakik 55nm,
d)ha a háztartásban négy személy lakik 65nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 

Támogatás mértéke:
Az 1993. évi III. törvény 38. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott összeg, de minimum 2.500.-Ft/hó. 

Támogatás időtartama: 12 hónap 
Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás. 

Támogatás összege: A normatív lakásfenntartásra vonatkozó számítási szabályok alkalmazásával kerül megállapításra, de nem kevesebb mint 2500.-Ft/hó 

Helyi lakásfenntartási támogatás
Jogosultság feltételei:
- 62. életévét betöltötte és egyedülálló vagy kizárólag a házastársával, élettársával,bejegyzett élettársával, testvérével, vagy fogyatékkal élő gyermekével él közös háztartásban, és a lakást más személy nem használja, vagy
legalább két gyermekét saját háztartásában neveli és a lakást más személy nem használja. A család egy fogyasztási egységre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 250-270 %-a között van, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint nem részesül adósságkezelési szolgáltatás jogcímén lakásfenntartási támogatásban.
- A lakásfenntartási támogatás 1 m2-re jutó elismert havi költsége elismert havi költsége 2011. évben 450.-Ft/m2.

Támogatás időtartama: 12 hónap

   

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!