e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. február 27. szombat, Ákos, Bátor napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

Igénylőlap letöltése

 

A szociális ellátásokról szóló, Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I.28.) számú rendelete alapján

 

8. § ( 1) Átmeneti segély annak adható, aki

a/ aki a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg, vagy

b/ akinek családja krízishelyzet miatt segítségre szorul, és vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy ezen élethelyzetét más módon nem tudja megoldani.

 

(2)  Az egy alkalomra szóló átmeneti segély összege legalább 2.000,- Ft, és legfeljebb 10.000,- Ft lehet, amelynek megállapításáról a (1) bekezdés a/ pontjába foglalt esetekben a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a (2) bekezdés b/ pontjába foglalt esetekben a Polgármester dönt. A Polgármester -- döntéseiről -- minden Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülés alkalmával beszámol a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak.

 

(3)  Átmeneti segély ugyanazon személynek, illetve családnak évente legfeljebb négy alkalommal állapítható meg.

 

(4)   Egy naptári éven belül egy határozattal több alakalommal kifizetendő átmenti segély is megállapítható. Ebben az esetben a határozatban fel kell sorolni a folyósítások összegét és időpontját.

 

(5)   A krízishelyzet miatt folyósított segély felhasználásáról a kérelmező számlával igazolt elszámolást köteles a segélyező szervnek benyújtani. A kérelmezőt e kötelezettségről a segélyt megállapító határozatban tájékoztatni kell.

 

(6)   Az átmeneti segélyt a jelen rendelet 1., 6., 9., 10., 11. számú mellékleteinek felhasználásával kell kérelmezni.

 

(7)   A krízishelyzet miatt folyósított segélyt megállapító határozatot minden esetben indokolni kell.

 

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!