e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2022. december 07. szerda, Ambrus napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 
 

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Készült: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 22-én megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén.Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Szabó Zoltán alpolgármester

Fuchs János képviselő

Sárközi Csaba képviselő

Pfendert Antal képviselő

dr. Török Péter képviselő


Tanácskozási joggal:

dr. Majoros Ildikó jegyző


Igazoltan távol:

Bálint Istvánné képviselő

Bokodi Sándor képviselő

Csizmadia Tibor képviselő
Csörgei Csaba István képviselő

Az ülésen megjelent: 1 fő

Ugron Zoltán Gábor polgármester


Üdvözli a megjelent képviselőket, majd a nyilvános testületi ülést megnyitja.


A jelenléti ívből megállapítja, hogy a 10 fős képviselő-testületből 6 fő képviselő megjelent. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.


Ugron Zoltán Gábor polgármester a napirendi pontok kiegészítésére tesz javaslatot:

Javaslom napirendként felvenni: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának megtárgyalását, valamint kérem, hogy zárt ülés keretében a Szavazatszámláló Bizottságba póttag választását.


Szabó Zoltán alpolgármester bejelenti, hogy néhány mezőbándi polgár tiszteletbeli polgári címéről kellene dönteni, szóbeli előterjesztés alapján.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fenti javaslatot elfogadta, így a napirend az alábbi:


1./ Beszámoló a két ülés közötti időszakról

2./ Mány község Önkormányzata /2009. (IV. 22.) számú önkormányzati rendelete a 2008
évi zárszámadásról

3./ A sportról szóló /2009. számú önkormányzati rendelet megalkotása

4./ A sportról szóló koncepció megalkotása

5./ A Hársfadombi Általános Iskola alapító okiratának módosítása

6./ A Mányi Községi Könyvtár alapítása

7./ A Mányi Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

8./ Szándéknyilatkozat az önkormányzati tulajdonban lévő, Mány 3388 hrsz.-ú telekingatlan
elidegenítéséről

9./Szándéknyilatkozat a Vértesi Erőmű Zrt tulajdonában lévő utak önkormányzati
tulajdonba vételéről

10./ Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2008 évi elszámolásának
elfogadása

11./Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft egyszerűsített éves beszámoló
mérlegének és eredménykimutatásának megtárgyalása

12./ Bejelentések


Zárt ülési napirendként felvéve:


1./ Szavazatszámláló Bizottságba póttag választása

2./ Mányi Tiszteletbeli polgári címekről döntés1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti időszakról


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Tisztelt Képviselők!

Múltkori beszámolómban említettem, hogy az elmúlt időben több kísérletet is tettünk, mire sikerült összehozni egy megbeszélést Csabdi polgármestere, Mány polgármestere és a Bicskén nemrég rendelőt nyitott Ágh-Bíró Zoltán fogorvos úrral. Arról próbáltuk meggyőzni a doktor urat, hogy tegyen ajánlatot Kléber doktornak a praxisa átvételére. Sajnos nem vállalkozik a feladatra az orvos. Így marad az áldatlan állapot. Gondolkozunk új megoldáson.


Azt is említettem, hogy február végén tárgyaltam a Volánbusz illetékes szakemberével a menetrendi változtatások lehetőségeiről. A mai kistérségi ülésen az egyik napirendi pont a menetrendegyeztetés volt, ahol a Volánbusz képviselője bejelentette, hogy nyártól ütemes menetrenddel, óránként fognak járatot működtetni Zsámbék-Mány-Bicske útvonalon, mellyel a vonathoz jól lehetne csatlakozni. Azt a kérésemet is elfogadták, hogy a hétvégén is legyen olyan járat, amivel a műszakba lehet menni a Budapesten munkát vállalóknak: az áprilisi menetrend érvénybelépése óta így van.


A Saubermacher új szolgáltatása, miszerint a Kossuth közbe és a Mátyástelep eddig nem járható utcájába is megy egy kisebb méretű gyűjtőkocsi, nehezen indul. Az első héten egyáltalán nem ment semmi, a második héten a délelőtti jelzésünkre délután érkezett egy kocsi, de nem gyűjtötte le az összes utcát. Remélem, holnap már rendben lesz a munka.

A mányi civil szervezetek vezetői a megadott határidőig pályáztak, amint várható volt, túligényelték a pályázati keretet. A Pénzügyi Bizottsággal -- azt gondolom --, hogy egy lehetőségeinkhez képest megfelelő döntést hoztunk.


Mint azt már több forrásból is tudhatják, múltkor is említettem, újjászerveződik a polgárőrségünk. A tisztújító közgyűlést április 3-án tartottuk a kultúrházban. Úgy látszik, hogy körülbelül 40-50 ember lesz olyan, aki ebben részt vesz. Most az új tagok számára a regisztrálás és az igazolványok elkészítése zajlik, a régiek már elkezdték a munkát.


Két pályázatunk van folyamatban jelenleg. Mindkettő hirtelen került elénk, megpróbáljuk ennek ellenére őket. Az egyik a múltkor szóba került iskola felújításé, amelynek egy hiánypótlási felhívása volt. Hétfőn bevittem Fehérvárra, ott pozitívan álltak hozzá, de a döntést a Minisztérium fogja meghozni. Reménykedjünk, nagy előrelépés lenne.

A másik pályázat keretében két dolgot is el lehet érni: a focipálya felújítását (vízszintbehozását, újrafüvesítését, korlátjának felújítását, padok elhelyezését és a hátsó részen egy kispálya és ugrópálya kialakítását), valamint a kultúrház háta mögött a fiataloknak egy kosárpalánkot és egy gördeszka rámpát alakíthatnánk ki. Ezt a pályázatot péntekig kell beadni. Részét képezi két napirendi pontunk is, ott majd újból beszélünk róla.


Ma volt Vértes Kistérségi ülés. Előre vetül, hogy sok gond lesz még a pedagógiai szakszolgálat felállítása miatt. Idén, az Országgyűlés a költségvetési törvényt oly módon változtatta meg, hogy ősztől a logopédiai és a gyógytestnevelési ellátást másként finanszírozzák, mint eddig. Ezért kistérségi szinten kell megoldani a feladatot ahhoz, hogy normatívát is lehessen kapni érte. Most nagy viták zajlanak a kistérségben, hogy miként oldjuk meg ezt a feladatot úgy, hogy az eddig jól bevált szakembereink is megmaradjanak, a törvényi előírásoknak is megfeleljünk és ne kelljen többet fizetnünk az egészért mint eddig. Félő, hogy mindhárom feltételt nem fogjuk tudni teljesíteni... Mindenesetre igyekszem a lehető legjobban megközelíteni a teljes teljesülést.


A hónap folyamatos feladata volt a május első napjaiban rendezendő falunapokra való készülődés. Sok ember együttműködése kell ahhoz, hogy ez jól sikerüljön. A leimeni diákok is itt lesznek, Mezőbándról is jönnek vendégeink, köztük a polgármesterük is. Köszönöm mindazoknak a munkáját, akik az eddig való eljutást segítették, illetve feladatokat vállaltak a szervezésben, lebonyolításban! Különösen a Lovasklub vezetőinek, a Sportkör vezetőinek, és Szabó Zoltán alpolgármester úrnak. Most készülnek a plakátok, szórólapok, meghívók. Még a héten szeretném ezek útján értesíteni a lakosságot. Remélem az időjárás is kedvező lesz a falu közös ünnepén.


Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!


dr. Török Péter képviselő


A fogorvosváltással kapcsolatban: én már próbáltam az ügyben lépéseket tenni, de senki nem tett semmit ebben a kérdésben. A betegek elégedetlenek a fogorvos szolgáltatásával, továbbá messze is van a rendelője. Szinte senki nem jár már oda. Általános véleménye a képviselőknek, hogy tenni kell, egy másik fogorvossal kell szerződni. Kérik a Polgármestert, hogy ebben az ügyben intézkedjen.


Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a polgármester szóbeli beszámolóját.2. Napirendi pont: Mány község Önkormányzata /2009. (IV. 22.) számú önkormányzati
rendelete a 2008 évi zárszámadásról


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Első zárszámadásomat teszem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Bár a 2008. év költségvetését nem én készítettem, és részben nem is én hajtottam végre, mindent megtettem annak érdekében, hogy annak kereteit tartani tudjuk. Munkám során igyekeztem a jó gazda gondosságával eljárni, remélem, hogy ez látszik is a végszámokon.

Nehéz év áll mögöttünk. Különösen nehézzé tette a községünkben végzett útfelújítási munka, amely során többször kellett az állam helyett jelentős mennyiségű pénzt előlegezni, a Művelődési Ház épületére jelzálogkölcsönt kellett felvenni, több évre, kamattal terhelten, részletfizetésre. Ha előre tudtuk volna a mostanra bekövetkezett gazdasági helyzet alakulását, biztos vagyok benne, hogy az Önkormányzat nem vág bele az útfelújításba. A nehézségek ellenére azonban örülünk községünk szépülésének.

Mint azt már korábban több alkalommal is említettem, jegyző asszonnyal igyekeztünk a költségeinket oly módon csökkenteni, hogy a beszállítók megváltoztatásával, szerződéseink felülvizsgálatával és számunkra kedvezőbbek megkötésével kisebbek legyenek kiadásaink.

A mellékelt költségvetési rendelet mellékleteiből látható, hogy 2008-ban a tárgyévi pénzmaradvány közel két millió forinttal növekedett a 2007. év végéhez képest.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt 2008. évi zárszámadást elfogadni, és arról rendeletet alkotni szíveskedjék.

Javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 2008. évi zárszámadásról szóló /2009. (III.22.) számú önkormányzati rendeletét.

Előterjesztő: Ugron Zoltán Gábor polgármester

 Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterUgron Zoltán Gábor polgármester

A Pénzügyi Bizottság tagjai a 2009. április 20-án tartott ülésén a zárszámadási rendelettervezetet és annak mellékleteit megtárgyalta és az alábbiak szerint hozta meg döntését: A Pénzügyi Bizottság a 2008. évi zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolja.

dr. Török Péter képviselő

A zárszámadással kapcsolatban a falut is értesíteni kellene, hogy jól működik az önkormányzat, tájékoztatni kellene az elért eredményekről, fórumszerűen. A zárszámadás számaival alá lehetne támasztani.


Szabó Zoltán alpolgármester

Szerintem ezt a tájékoztatást tegyük át őszre, mert most van folyamatban két pályázat is, és addig megjönnek az eredmények.


Török Péter képviselő

Most kellene ezt kommunikálni, meg kell hirdetni a közmeghallgatáson kívül, mert meg kell változtatni a faluval való kapcsolatot, nem csak a hivatalos mértékben kell gondolkodni. Megbeszélés szintjén kellene ezekről a dolgokról beszélgetni. Mivel mi azt gondoljuk, hogy jól mennek a dolgok, ezt el kell mondani a falu lakosságának. Meg kell hívni az intézményeket, a falu lakosságát. Beszéljünk közös ügyeinkről


A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének

5/2009. (IV. 22.) számú rendelete

a 2008 évi zárszámadásról

Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2008. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 1. §


(1) Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


330.193 eFt bevétellel

300.004 eFt kiadással


ezen belül


131.184 eFt személyi juttatással

41.080 eFt munkaadókat terhelő járulékkal

76.071 eFt dologi és egyéb folyó kiadással

926 eFt kamatkiadással

4.271 eFt támogatásértékű működési kiadással

5.560 eFt működési célú pénzeszközátadással

7.572 eFt társadalom-, szoc.politikai, egyéb juttatással

419 eFt ellátottak pénzbeli juttatásaival

32.853 eFt intézményi beruházási kiadással

68 eFt hitel törlesztéssel


elfogadja.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el.


 1. §


A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 6. számú melléklet szerint, a mérlegben szereplő adatok alapján 932.290 eFt-ban állapítja meg. 1. §


Az önkormányzat 2008. évi helyesbített pénzmaradványát 24.581 eFt összegben az 5. számú melléklet szerint fogadja el.


 1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi éves költségvetési beszámolóját elfogadja.


 1. §


 1. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 2. A hatálybalépéssel egyidejűleg a 2008. évi költségvetésről szóló 3/2008. (II.13.) számú önkormányzati rendelet a hatályát veszti.Mány, 2009. április 22.Ugron Zoltán Gábor Dr. Majoros Ildikó

polgármester jegyző

 • mellékletek csatolva a jegyzőkönyvhöz
3. Napirendi pont: A sportról szóló /2009. számú önkormányzati rendelet megalkotása


Ugron Zoltán Gábor polgármester

 Tisztelt Képviselő-testület!

A sportról szóló 2004. évi I. törvény - amely 2004. március 13-án lépett hatályba -- 55. § (6) bekezdése csak a 10.000 főnél több lakosú helyi önkormányzat számára teszi kötelezővé a helyi sportról szóló rendelet megalkotását.

Mivel azonban sporttal kapcsolatos célokra pályázni csak akkor lehet, ha az Önkormányzat rendelkezik sport rendelettel, ajánlott minden önkormányzat részére a rendelet megalkotása.

A rendeletalkotáson kívül fontos a sporttal kapcsolatos önkormányzati koncepció kialakítsa is, amelyet egy másik napirendi pontban terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé. Abban jól kitűnik, hogy a település valamennyi sporttal kapcsolatos tevékenységét szabályozzuk, nem csak a "sportkört" érinti a rendeletalkotás.

A rendelet meghatározza azokat a sporttal kapcsolatos feladatokat, amelyeket az Önkormányzat támogatni kíván, továbbá meghatározza sport létesítményei fenntartásának, működtetésének feltételeit.

A rendelet 13. § (4) bekezdése szól, a sportcélú támogatásokra fordítható összeg nagyságáról is, amely meghatározás csupán javaslat. Annak megállapítása az önkormányzat saját hatáskörébe tartozik. Rendeletalkotás esetén azonban a támogatás mértékét vagy összegszerűen, vagy arányosan rögzíteni kell.

A rendelet tartalmazza a sportcélú támogatások odaítélése feltételeit és az eljárás rendjét is. A pályázati rendet először ebben az évben alkalmazta az Önkormányzat a különböző mányi civil szervezetek támogatásigénylésének esetén.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt, sportról szóló rendeletet alkossa meg.

Javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a sportról szóló /2009. számú önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor
Ugron Zoltán Gábor polgármester

Fontos előrelépésnek tartom, hogy mind a sportrendelet, mind a sport fejlesztési koncepció egy lefektetett irányvonalat határoz meg, amely meghatározza a lakosság közérzetét. Nemcsak a sportkörről szól a rendelet, hanem mindenféle testmozgásról. Az egyes sporttal foglalkozó szervezetek együttműködéséről.

Ki kellett cserélni a rendeletet, mert egy korábbi változat került véletlenül kiküldésre. Ezért kérem, hogy a testületi ülés előtt kiosztott rendeletváltozatot szíveskedjenek áttanulmányozni, és arról dönteni.

A Pénzügyi Bizottság az sportról szóló rendelettervezetet áttanulmányozza, és a sportról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

Varga Mihály az ülésen jelenlévő:

A sportkoncepció kialakításában részt vettem, meghatározásánál az volt a cél, hogy a meglévő értékeinket próbáljuk megtartani és fejleszteni.


A képviselő-testület a fenteket megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének

6/2009. (IV. 22.) számú rendelete

a sportról


 • rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.


4. Napirendi pont: A sportról szóló koncepció megalkotása


Figyelembe véve a Magyar Köztársaság Alkotmányát, valamint az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, Sportkoncepcióban kell megfogalmazni az Önkormányzat sporttal összefüggő feladatait. A sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény konkrétan meghatározza az Önkormányzat testnevelést és sportot érintő kötelező és önként vállalt feladatait. Ezen törvénybe leírtak figyelembe vételével készítettük el a szintén a mai napon a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztett helyi sportrendeletet is.

A 2004. évi I. törvényben (sporttörvény), valamint a XXI. Nemzeti Sportstratégiában, a 265/2007. (VI. 27.) OGY határozatban megfogalmazott célrendszerek figyelembevételével aktuálissá vált községünk sportkoncepciójának megalkotása, hogy a település testnevelése és sportja a jelen és a jövő elvárásainak megfelelően fejlődjön.


Az Önök elé terjesztett sportkoncepció nem csak az önkormányzati intézményekben folyó sporttevékenység irányvonalát, támogatását, feladatait határozza meg, hanem a településünkön működő sportszervezetekét is. Így a MTK Sportkör mellett a Lovasegyesületét, a mazsorettcsoportokét, az Aerobic csoportokét stb. is.


A koncepció megalkotásával világos és koncrét célokat szeretnénk kitűzni magunk elé községünk lakosságának, különösen ifjúságának testi fejlődése érdekében. Ugyanakkor támogatni és fejleszteni szeretnénk a hagyományokon alapuló, mozgáskultúrát és egyben történelmi tudást is gyarapító szerveződések tevékenységét.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt sport koncepciót elfogadni szíveskedjen.


Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata úgy határoz, hogy Mány község sportjának hosszú távú fejlődése érdekében készült Sportkoncepcióját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborUgron Zoltán Gábor polgármester


A sportkoncepciót Varga Misi állította össze nagyrészt. Nagyon jól összeszedett anyagnak tartom. Köszönöm neki a segítséget. Nagyon fontosnak tartom a koncepció azon javaslatát, hogy a sportot bizottsági szinten képviseljék a képviselő-testületben. Ehhez szervezeti-működési szabályzat módosítás kell.

Nagyon szeretném,hogy ne csak egy leírt szólam legyen a koncepció, hanem megvalósításra is kerülne.dr. Török Péter képviselő:


Szükségesnek tartanám, hogy 2. pontba be kellene venni a aerobikot is, továbbá a galambászatot is. A galambászat nem annyira a fizikai erő kifejtését szolgálja, de gondolkodásmódot fejleszt, mivel az állatokról gondoskodni kell.

A 3. pontban a lakosság folyamatosan romló egészségi állapota helyet szakmailag indokoltabb a lakosság nem megfelelő egészségi állapota legyen kifejezésként.

A 3. pontban A labdarúgó sportot kiemelten kell kezelni helyett, szeretnénk kiemelten kezelni.

Az uszodát is bele kellene venni, valamint a bicikli utak fejlesztését. Nem csak a kiépített bicikli utakra gondolva, hanem a természetben is, a túra jelleggel.

Továbbá a más települések sportszervezeteivel történő együttműködését is fontosnak tartanám.

A testkultúra kifejezés helyett mozgás és sportkultúra kifejezést kellene használni szerintem.

Ezen kívül néhány stilisztikai javaslatom van csak.Szabó Zoltán alpolgármester


A 6/1. ponttal kapcsolatban vannak kétségeim. A második mondat elhagyását javasolnám.


Ugron Zoltán Gábor polgármester dr. Török Péter módosítási javaslatait teszi fel szavazásra:

1. A 2. pontba kellene venni az aerobikot és a galambászatot is.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítási javaslattal egyetért.


2. A 3. pontban a lakosság "folyamatosan romló" egészségi állapota helyett, a "nem megfelelő" kifejezés legyen.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítási javaslattal egyetért.


3. A 3. pontban A labdarúgó sportot "kiemelten kell kezelni" helyett, "szeretnénk kiemelten kezelni."


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítási javaslattal egyetért.


4. A 4. pontot kiegészíteni: " más települések sportszervezeteivel történő együttműködés"


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítási javaslattal egyetért.


Ezután Szabó Zoltán alpolgármester módosítási javaslata kerül megszavaztatásra:


A 6.1 pont második mondata kimarad.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítási javaslattal egyetért.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Pénzügyi Bizottság az sportról szóló koncepció tervezetet áttanulmányozta, és a sportról szóló koncepció tervezetet elfogadásra javasolja.

A módosítási javaslatok elfogadása és a pénzügyi bizottság javaslatának elhangzása után a képviselő-testület az alábbiak szerint döntött.

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2009. (IV. 22.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzata úgy határoz, hogy Mány község sportjának hosszú távú fejlődése érdekében készült Sportkoncepcióját elfogadja.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


5. Napirendi pont: A Hársfadombi Általános Iskola alapító okiratának módosítása


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Mány község Önkormányzata a fenntartója a Hársfadombi Általános Iskolának. Az iskola jelenleg hatályban lévő alapító okirat szerint az iskolában tanítható maximális gyermeklétszám 172 fő.

A közoktatásról szóló1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete az alábbiak szerint rendelkezik az oktatási intézmények létszámhatárairól:

3. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez

[A törvény 52. §-ának (3)-(7) bekezdéséhez, 53. §-ának (2)-(4) és (7) bekezdéséhez, 65. §-ának (3) bekezdéséhez, 66. §-ának (5) bekezdéséhez, 68. §-ának (2) bekezdéséhez, 123. §-ának (4) bekezdéséhez]

Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje

I.

Létszámhatárok

Átlaglétszám

Maximális létszám

Óvoda

20

25

Iskola

a)

az 1-4. évfolyamon

21

26

b)

az 5-8. évfolyamon és a szakiskola 9-10. évfolyamán

23

30

c)

a 9-13. évfolyamon

28

35

d)

szakközépiskolai és szakiskolai elméleti képzés szakképző évfolyamon


28


35

e)

szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés

8

12

f)

művészeti szakiskolában és szakközépiskolában szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzés


10


15

g)

alapfokú művészetoktatási intézményi oktatás

zeneművészeti ágban

8

15

más művészeti ágban

10

20

Kollégium

kollégiumi csoportnál

25

27

II.

Az osztályok, csoportok szervezése

1. Az óvodába, iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekből, tanulókból meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtásához legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport. Az óvodai csoportokat, iskolai osztályokat, kollégiumi csoportokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvodai csoportba, iskolai osztályba, kollégiumi csoportba felvett gyermekek, tanulók létszáma ne lépje túl - kivéve a 7-8. pontban meghatározott eseteket - a maximális létszámot.

2. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell szervezni, illetve fenn kell tartani, ha ugyanazon kisebbséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülője kéri.

3. Azt a gyermeket, tanulót, aki beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál kettő, azt a gyermeket, tanulót pedig, aki testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, függetlenül attól, hogy a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy külön vesz részt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben és oktatásban. Két tanulóként kell számításba venni a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulót. Az e pontban foglaltak az alapfokú művészetoktatásban nem alkalmazhatók.

4. Összevont osztályokat szervezni az általános iskolában, az alapfokú művészetoktatásban, továbbá a felzárkóztató oktatásban [27. § (8) bekezdés] lehet. Tanév közben osztályt összevonni nem lehet. Összevont osztályt szervezni - a felzárkóztató oktatás kivételével - legfeljebb három egymást követő iskolai évfolyam tanulójából lehet. Ha az iskolában, tagiskolában az oktatás csak az első-negyedik évfolyamon folyik, az összevont osztályba valamennyi évfolyam bevonható.

5. Az osztályok csoportokra bonthatók. Csoport több osztály, illetőleg évfolyam tanulóiból is szervezhető. A csoport maximális létszáma az osztály maximális létszámának ötven százaléka.

6. Az iskola összes gyakorlati képzésre fordított kötelező tanítási órája, szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés esetén az előírtnál kisebb létszámú három-hat tanulóból álló csoportban szervezhető meg, ha a szakképzés központi programja (tanterve) szerint a gyakorlati képzés kislétszámú foglalkoztatást igényel. A szakképzés központi programjának (tantervének) kiadásakor a kislétszámú foglalkoztatás meghatározásához be kell szerezni az államháztartásért felelős miniszter egyetértését. A gyakorlati képzésre szervezett csoportok kötelező tanórai foglalkozásának időkeretét csoportonként külön-külön kell számítani.

7. Az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra, kollégiumi csoportokra megállapított maximális létszámot legfeljebb húsz százalékkal át lehet lépni a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál, ha az óvodában legfeljebb két óvodai csoport, illetőleg az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály, a kollégiumban két kollégiumi csoport indul; továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt.

8. Felnőttoktatásban a levelező vagy más sajátos formában folyó oktatás esetén az osztályok maximális létszámára megállapított rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

9. A csoportok, osztályok szervezésénél az átlaglétszámot figyelmen kívül lehet hagyni.

10. Az e törvény 52. §-ának (7) bekezdése alapján kiszámított időkeretet kettővel el kell osztani, ha az osztály létszáma nem éri el az átlaglétszám ötven százalékát.


Az iskola épületének fizikai korlátait figyelembe véve, az egyidejűleg 10 osztály oktatására alkalmas. Figyelemmel a jelenlegi tanulói létszámra, valamint a településen élő 0-6 év közötti gyermekek számára, az iskola maximális tanulólétszámát 250 főben érdemes meghatározni, a jelenlegi 176 helyett.

Mivel a maximális finanszírozás és a támogatás igénybevételének lehetősége attól is függ, hogy az iskola maximális tanulólétszáma megfelelően legyen meghatározva, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hársfadombi Általános Iskola alapító okiratát módosítani szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános Iskola 2006. április 20-án jóváhagyott, és 2008. augusztus 8-án módosított alapító okiratának 9. pontját úgy módosítja, hogy a maximális tanulólétszám 250 fő.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborUgron Zoltán Gábor polgármester

A Pénzügyi Bizottság a Hársfadombi Általános Iskola alapító okiratának módosítását áttanulmányozta. A Pénzügyi Bizottság a Hársfadombi Általános Iskola alapító okiratának módosítását elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2009. (IV.22.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános Iskola 2006. április 20-án jóváhagyott, és 2008. augusztus 8-án módosított alapító okiratának 9. pontját úgy módosítja, hogy a maximális tanulólétszám 250 fő.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


6. Napirendi pont: A Mányi Községi Könyvtár alapítása


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Mány község Önkormányzata a művelődési házban könyvtárat üzemeltet. A művelődési házzal közösen önálló költségvetése van, könyvtárost foglalkoztatunk, ténylegesen ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet egy nyilvános könyvtár végez.

Ahhoz azonban, hogy a könyvtárral kapcsolatban pályázatokon tudjunk részt venni, és hozzá tudjunk jutni az állami támogatásokhoz, alapító okirattal rendelkező, nyilvántartásba vett könyvtárral kell rendelkezni.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § b) pontja az alábbiak szerint szabályozza a könyvtárak alapításával kapcsolatban:  

"68. § A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján

b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát,"Mivel a könyvtárral és tevékenységével összefüggő pályázatokon induláshoz a nyilvántartásba vétel és az alapító okirat megléte szükség, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a könyvtár alapító okiratát kiadni szíveskedjék a mellékelt alapító okirat tervezet szerint.

Ugron Zoltán Gábor polgármester: a Pénzügyi Bizottság az alapító okiratot -- az azóta már átvezetett változtatásokkal -- elfogadásra javasolta.


Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2009. május 15-el nyilvános könyvtárat alapít, és kiadja a Mányi Községi Könyvtár alapító okiratát a jelen határozathoz mellékelt alapító okirat szerint.Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:27/2009. (IV. 22.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2009. május 15-el nyilvános könyvtárat alapít, és kiadja a Mányi Községi Könyvtár alapító okiratát a jelen határozathoz mellékelt alapító okirat szerint.
A L A P Í T Ó O K I R A T


A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szól 2008. évi CV. törvény 4. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18.K. §-a, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. §-a, 64. § (1) bekezdése és 65. §-a alapján1./ Az intézmény megnevezése: Mányi Községi Könyvtár


2./ Az intézmény székhelye: 2065 Mány, Mester sor 2. (hrsz.: 151.)3./ Az intézmény (alapító) irányító szerve: Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete


4./ Az intézmény (alapító) irányító szervének címe: 2065 Mány, Rákóczi utca 67.


5./Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2009. (IV.22.) számú határozata


6./ Az alapítás időpontja: 2009. május 15.


7./ Az intézmény működési köre: Mány község közigazgatási területére terjed ki.


8./ Az intézmény 2008. évi CV. 15. és 16. §-ai szerinti besorolása: Közintézmény


9./ Az intézmény 2008. évi CV. 18. §-a szerinti besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.


10./ A Pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátása: Pénzügyi, gazdálkodási feladatait Mány község Polgármesteri Hivatala látja el.


11./ A pénzügyi előirányzatok feletti jogosultság: Nem rendelkezik a pénzügyi előirányzatok felett.


12./ Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézmény vezetője és egyben egyszemélyi foglalkoztatottja a könyvtáros, akit Mány község Önkormányzatának Polgármestere választ ki pályázat alapján, és bízza meg határozatlan időre a feladat ellátásával.


13./ Az intézmény foglalkoztatottjának jogviszonya: Az intézmény foglalkoztatottjának jogviszonya -- megbízási jogviszony.


14./ Az intézmény közfeladatai :


 1. a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési

  szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi,

 2. gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és

  rendelkezésre bocsátja,

 3. tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és

  szolgáltatásairól,

 4. biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,

 5. részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

 6. gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,

 7. közhasznú információs szolgáltatást nyújt,

 8. helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,

 9. szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.


15./ Az intézmény alapvető szakágazati besorolása:


Könyvtári, levéltári tevékenység: 910100


16./ Szakfeladatok besorolása:


Jelenlegi: 923127


2010. január 1-től: 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

910123 Könyvtári szolgáltatások17./ Kiegészítő vállalkozási tevékenység: A költségvetési szerv kiegészítő, vállalkozási tevékenységet nem folytat.


18./Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog: Az intézmény alapításkor vagyonnal nem rendelkezik, a működés során megszerezett vagyonnal Mány község Polgármesteri Hivatala gazdálkodik.
7. Napirendi pont: A Mányi Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Mány község Önkormányzata a művelődési házban könyvtárat üzemeltet. A művelődési házzal közösen önálló költségvetése van, könyvtárost foglalkoztatunk, ténylegesen ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet egy nyilvános könyvtár végez.

Ahhoz azonban, hogy a könyvtárral kapcsolatban pályázatokon tudjunk részt venni, és hozzá tudjunk jutni az állami támogatásokhoz, alapító okirattal rendelkező, nyilvántartásba vett könyvtárral kell rendelkezni.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § b) pontja az alábbiak szerint szabályozza a könyvtárak alapításával kapcsolatban:  

"68. § A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján

b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát,"Mivel még nincs a Mányi Községi Könyvtárnak szervezeti működési szabályzata, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi szervezeti működési szabályzatot jóváhagyni szíveskedjék.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Mányi Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborUgron Zoltán Gábor polgármester

A Pénzügyi Bizottság a Mányi Községi Könyvtár szervezeti működési szabályzat tervezetét elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


28/2009. (IV. 22.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Mányi Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint.MÁNYI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI. A könyvtár adatai


A könyvtár neve: MÁNYI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

Címe: 2065 MÁNY, MESTER SOR 2.

A könyvtár alapítási éve: 2009.

Alapító okiratának száma: 1521/2009.II. A könyvtár fenntartása és felügyelete


A könyvtár fenntartója: MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 2065 MÁNY, MESTER SOR 2.

A könyvtár felügyeleti szerve: MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címe: 2065 MÁNY, MESTER SOR 2.

E feladatkörében gondoskodik a könyvtár zavartalan, folyamatos működéséről, biztosítja a megfelelő munkakörülményeket és az állományvédelem feltételeit. Kinevezi a könyvtárost, meghatározza munkaköri feladatait. Gondoskodik a rendszeres nyitva tartásról. A költségvetés összeállításakor tekintetbe veszi a könyvtári munka tárgyi feltételeinek javításához szükséges fejlesztési igényeket. A tervszerű állományépítés érdekében beszerzési keretet biztosít, és jóváhagyja a dokumentumok vásárlását.

A könyvtár gazdálkodását részben önállóan végzi.III. A könyvtár feladatai


A könyvtár alaptevékenységei:

 • általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt a település lakossága részére;

 • gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja;

 • tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól;

 • biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben használatát és kölcsönzését;

 • lehetővé teszi más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.


A fenntartó által meghatározott kiegészítő feladatok:

a nyilvános könyvtár kiegészítő feladata: az iskolai könyvtári feladat ellátása.
IV. A könyvtár állományalakítása, gyűjtőköre


A könyvtár az alapfeladataihoz és az olvasók igényeihez igazodva folyamatosan, tervszerűen gondozza állományát: szakszerű gyarapítással és apasztással. Az állománygyarapítás önálló beszerzéssel történik. A gyűjteményvásárlás, pályázatírás és ajándékozás formájában gyarapszik. Az állománygyarapítási keret folyamatos és maradéktalan felhasználásáért a könyvtáros a felelős: rendszeresen rendel a Könyvtárellátó Kht.-tól, és lehetőség szerint igénybe veszi a kedvezményes könyvvásárlási lehetőségeket.

A település nyilvános és iskolai könyvtáraként széles körben gyűjti a lakosság általános tájékozódásához, művelődéshez, a tanuláshoz, szakmai munkához és az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumokat. A gyűjteménybe könyvek, videokazetták és elektronikus dokumentumok (pl. CD) tartoznak. A példányszám megállapításánál döntő szempont a várható felhasználói igény figyelembevétele. A könyvtár a saját gyűjtőkörét meghaladó egyedi igényeket könyvtárközi kölcsönzés keretében kéri meg a megyei vagy városi könyvtártól, illetve rajtuk keresztül valamely országos szakkönyvtártól.


V. Az állomány elhelyezése


A könyvállományt szabadpolcon, a nem hagyományos dokumentumokat a számukra rendszeresített tároló állványokon vagy szekrényekben helyezzük el.

Az állomány tagolódása:

 1. kézikönyvtár és olvasótermi állomány: tárolása a raktári jelzet alapján történik. A gyűjteménybe az alapállományon kívül el kell helyezni minden olyan mű egy példányát, amelyet gyakran kérnek helyben használatra. Ez az állományrész csak külön szabályozás alapján kölcsönözhető ki;

 2. ismeretterjesztő- és szakirodalom: raktározása a tizedes osztályozási rend szerint történik;

 3. szépirodalom: a Cutter-táblázat alapján szerzői betűrendbe sorolva találhatók. Kiemelhetünk az olvasói igények szerint bizonyos állományrészekből (pl. kötelező olvasmányok, különböző sorozatok);

 4. gyermek- és ifjúsági irodalom: szerzői betűrendben helyezzük el, de külön kiemelhetünk bizonyos állományrészeket (pl. mesék, versek, állattörténetek);

 5. nem hagyományos dokumentumok: témakörönként, mint különgyűjteményt kezeljük, raktározásukhoz a folyószám alkalmazása célszerű.

VI. Állományba vétel, állományvédelem


A könyvtár állományvédelméről a fenntartó önkormányzat a könyvtároson keresztül gondoskodik.

 • A könyvtár köteles minden dokumentumát folyamatosan nyilvántartásba venni. A dokumentumokat a megérkezéstől számítva egy héten belül leltárba vesszük; ellátjuk tulajdonbélyegzővel és leltári számmal. A számlán szintén feltüntetjük a leltározás tételszámát. • Az állományt cím- és csoportos (összesített) leltárkönyvben tartjuk nyilván.

 • Az elveszett, elhasználódott és elavult könyveket évente töröljük az állományból.


 • A fölöspéldányokat az időszakos állományellenőrzés alkalmával vonjuk ki.

 • Az állományt tételesen ellenőrizzük az állományvédelmi rendeletben előírt időszakonként (10 ezer kötet alatt két évenként, 10 ezer kötet fölött három évenként).

 • Az állományapasztáshoz és az időszakos leltárhoz külső szakemberek közreműködését kell kérni.


VII. Az állomány feltárása


A könyvtár valamennyi dokumentumáról -- a számítógépes nyilvántartás bevezetéséig -- cédulakatalógusok készülnek:

 • betűrendes leíró katalógus (cím és leltári szám szerinti);

 • szakkatalógus (betűrendi mutatóval).


Amennyiben a könyvek feldolgozását, a katalógusok építését a könyvtár kezelője valamilyen oknál fogva folyamatosan elvégezni nem tudja, a munkák elvégzéséhez a hálózati központ vagy a hálózati gondozók segítségét kéri.


VIII. A könyvtáros munkaköri leírása


A könyvtáros feladatai:

 • a könyvtárhasználó adatainak (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyi igazolvány vagy útlevél száma) nyilvántartásba vétele -- a személyes adatok védelme;

 • a dokumentumok nyilvántartásba vétele;

 • az olvasói és kölcsönzési nyilvántartások (beiratkozási napló, munkanapló, törzslapos/füzetes kölcsönzés) naprakész vezetése;

 • rend tartása a szabadpolcos térben; az olvasó tájékozódásának megkönnyítése (választók, feliratok elhelyezésével a polcokon);

 • a késedelmes olvasók figyelemmel kísérése, felszólítása;

 • az elveszett és megrongált dokumentumok árának megtéríttetése;

 • az elhasználódott, de pótolhatatlan könyvek újraköttetése;

 • az előjegyzett dokumentumok beérkezéséről értesítés küldése az olvasónak;

 • az olvasók eligazodásának, tájékozódásának, önálló könyvtárhasználatának segítése;

 • kívánságfüzet vezetése a könyvtári gyűjtemény kiegészítése, a hiányok pótlása érdekében;

 • az olvasók által keresett -- az állományból még hiányzó -- dokumentumok beszerzése;

 • éves statisztikai adatszolgáltatás az ágazati minisztérium által elrendelt módon és időben.IX. Mányi községi Könyvtárhasználati szabályzata


Külön mellékelve.

X. Záró rendelkezések


A könyvtári szabályzat állapotáról, a szükséges módosításokról -- a könyvtáros javaslatainak figyelembevételével -- a fenntartó gondoskodik.

A Szervezeti és Működési Szabályzat az érvényes könyvtári jogszabályok alapján készült, a fenntartó Mány község Önkormányzata jóváhagyásával. A szabályzat visszavonásig érvényes; egyúttal minden korábbi szabályozás érvényét veszti.


Mány, 2009. április hó 22. nap

Ugron Zoltán Gábor

polgármester
8. Napirendi pont: Szándéknyilatkozat az önkormányzati tulajdonban lévő, Mány 3388 hrsz.-ú telekingatlan elidegenítéséről


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Pikószky Emese Budapest, VI., Székely Bertalan u. 23. III. em. 1/a. Szám alatti lakos azzal a kéréssel keresett meg engem, hogy az Önkormányzatunk tulajdonában lévő Mány 3388 hrsz.-ú telekingatlant szeretné megvásárolni.


Az önkormányzati telek a Kérelmező telke /3385 hrsz/ mellett helyezkedik el, mindkét ingatlan a külterület zártkerti része.

A Tisztelt Képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy egyáltalában szándékában áll-e a telekingatlan eladása, az értékesítéshez szükséges eljárás megindítása. Az eladási szándékról végleges döntést csak az értékbecslés ismeretében lehet hozni, de ha Képviselő-testületnek egyáltalán nem áll szándékában a telek értékesítése, még az értékbecslés költségeit sem kell kifizetnünk.

A döntéshez felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra, hogy bár a telek jelenleg külterületi ingatlan, tőle három telekre húzódik a belterület határa, és a mellette lévő telekkel szembeni telekig a közműveket is elvitték. Tehát az ingatlan ért6ékében a közeljövőben jelentős emelkedés állhat be, különösen akkor, ha a belterületi határok kitolódnak.

Mivel jelenleg az Önkormányzatnak nincs szüksége a telek árára, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.


Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kívánja értékesíteni a Mány 3388 hrsz.-ú telekingatlant.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborUgron Zoltán Gábor polgármester

A Pénzügyi Bizottság áttanulmányozta Mány 3388. hrsz.-ú telekingatlan elidegenítéséről szóló ajánlatot és a helyszínrajzot.

A Pénzügyi Bizottság nem támogatja a Mány 3388. hrsz-ú teleingatlan eladását.

dr. Török Péter képviselő

Ne vessük el teljesen az eladást, ha adna a vevő annyit, mint egy belterületi telekért, vegye meg.


Szabó Zoltán alpolgármester

Szerintem most nincs ára az ingatlanoknak, szerintem várni kellene az eladásával.


Sárközi Csaba képviselő

Szerintem el kellene adni, mert parlagfű veszély van, büntetni fognak érte, és van éppen elég olyan feladata az önkormányzatnak, amit el kellene végezni, de nincs rá pénz.


Pfendert Antal képviselő

Szerintem legalább Négymilló forintot lehetne kérni ezért a telekért, mert ennyiért kelt el a környéken egy másik hasonló telek is.


Ugron Zoltán Gábor polgármester módosítja a határozati javaslatot:


Mány község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a telket eladásra kijelöli felhatalmazza a Polgármestert a telekingatlan eladásával kapcsolatos tárgyalások és az eladással kapcsolatos eljárás előkészítésére.A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/2009. (IV. 22.) ÖH számú Határozat

Mány község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a telket eladásra kijelöli. Felhatalmazza a Polgármestert a telekingatlan eladásával kapcsolatos tárgyalások és az eladással kapcsolatos eljárás előkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester9. Napirendi pont: Szándéknyilatkozat a Vértesi Erőmű Zrt tulajdonában lévő utak
önkormányzati tulajdonba vételéről


Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Vértesi Erőmű ZRT azzal keresett meg engem, hogy a tulajdonában vannak az alábbi, Mány közigazgatási területén található utak:

Hrsz. Művelési ág Terület(m2)

0109 saját használatú út 2906

0185/4 saját használatú út 1652

3749/5 saját használatú út 2683

Társaságuk bányászati tevékenységet folytató jogelődje a Mány I. és I/A. aknák termelésbe állításakor vásárolt Mányon ingatlanokat, amelyhez ezek az utak tartoztak.

Mivel a termelés megszűnése miatt ezekre az utakra már nincs szükség, és ezek az utak ténylegesen közútként üzemelnek, Önkormányzatunk tulajdonába kívánják adni azokat. Az átvételhez azonban az Önkormányzat döntése szükséges.

Az 1988. évi I. törvény szerint:

32. § (1) Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az állami tulajdonban lévő közutak országos közútnak, a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak helyi közútnak minősülnek. Magánútnak minősülnek a természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok tulajdonában álló területen lévő utak. Magánútnak minősül továbbá az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt út, továbbá az állam tulajdonában, valamint a vízügyi igazgatási szerv kezelésében lévő elsőrendű árvízvédelmi fővonalakon a kerékpáros forgalom számára megnyitott út.

(2) A közutakat az ingatlan-nyilvántartásban közútként kell feltüntetni. Nem kell az ingatlan-nyilvántartásban közútként feltüntetni a közparkokban elhelyezhető épületek megközelítéséhez és a közparkok, valamint a területükön elhelyezkedő létesítmények parkolási igényének kielégítéséhez szükséges utakat és parkolókat, továbbá a közparkokban levő vagy azokon keresztülvezető gyalogutakat, gyalog- és kerékpárutakat, valamint kerékpárutakat.

(3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege (az út jelentősége, forgalmi terhelése és a forgalom összetétele) megváltozik, a 29. §, illetve a 46/A. § szerint hatáskörrel rendelkező közlekedési hatóság országos közút esetén a vagyonkezelő, helyi közút és magánút esetén a tulajdonos kérelmére a vonatkozó elfogadott terület-, illetve településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követően az országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, a magánút helyi közúttá vagy országos közúttá minősítéséről határozatot hoz. Az utak tulajdonosai ezt követően az utak tulajdonjogának egymás javára - helyi és országos közutak esetén térítés nélkül - történő átadásáról a változások ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas megállapodást kötnek.


Az utak tulajdonjogának átvételével az Önkormányzat azt a terhet veszi magára, hogy a fenntartásukról neki kell gondoskodni:

34. § (1) A közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva - köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.

(2) A közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.

(3) A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségeket a kezelőnek nyilván kell tartania.

(4) A közút megrongálódását a közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok szerint eljárva - köteles kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban résztvevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni.

(5) A közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről a közút kezelője gondoskodik.

(6) Közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen kizárólag az utasforgalomból származó hulladék helyezhető el. Ha közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen nem utasforgalomból származó hulladékot helyeztek el és az ilyen hulladék elhelyezője azonosítható, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának lehet helye, a közút kezelője értesíti a bírság kiszabására jogosult, külön jogszabályban meghatározott hatóságot. A közútkezelő a hulladékkezeléssel és az eljárással kapcsolatos költségeit a hulladék elhelyezőjével szemben érvényesíti.

35. § Az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint köteles megtéríteni. A kártérítési követelést a kár keletkezését követően haladéktalanul kell a közút kezelőjéhez bejelenteni.

A közutak fenntartására az Állam támogatást ad:

32. § (4) Az e törvény 8. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, továbbá a 11. § (2) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében, valamint más jogszabályban meghatározott, az országos közúthálózat üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó állami feladatok pénzügyi forrásait az éves költségvetési törvényben fejezeti kezelésű célelőirányzatként kell megállapítani. Ennek kezelését a miniszter által alapított költségvetési szerv végzi.

Bár az utak átvételével valószínűleg újabb terhet tennénk az Önkormányzatra, de annak mértéke nem olyan jelentős a jelen gazdasági helyzetben sem, hogy amiatt a környező ingatlanok megközelíthetőségét ne biztosítsuk.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatot meghozni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy át kívánja venni a Vértesi Erőmű ZRT-től az alábbi helyrajzi számú és területű utak tulajdonjogát:

Hrsz. Művelési ág Terület(m2)

0109 saját használatú út 2906

0185/4 saját használatú út 1652

3749/5 saját használatú út 2683

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborUgron Zoltán Gábor polgármester A Pénzügyi Bizottság a Vértesi Erőmű Zrt által tett, a jelenleg tulajdonában lévő utak ingyenes átadására vonatkozó ajánlatot és a helyszínrajzot áttanulmányozta.

A Pénzügyi Bizottság javasolta a Vértesi Erőmű Zrt tulajdonában lévő utak ingyenes átvételét.

Szabó Zoltán alpolgármester

Szerintem nem érdemes átvenni az Erőmű által felkínált utakat, mert terhet vesz át ezzel az önkormányzat. Valószínűleg fel kellene újítani az utat, és nem akar rá költeni, azért akar megszabadulni tőle. Meg kellene próbálni az átadás fejében valami pénzt is kapni, mert az átadók költségektől szabadulnának meg.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Az útmenti telkek megközelíthetősége miatt javaslom az utak átvételét. Attól tartok, hogy megszüntetik később az utat. Felajánlom, hogy a Vértesi Erőműnél tárgyalást folytatok ennek érdekében.


Ugron Zoltán Gábor polgármester Határozat módosítási javaslata:

..... továbbá felkéri és felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy az út átadásával kapcsolatos térítési díjról tárgyalásokat folytasson a Vértesi Erőművel.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosítási javaslatot elfogadta.


Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


30/2009. (IV. 22.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy át kívánja venni a Vértesi Erőmű ZRT-től az alábbi helyrajzi számú és területű utak tulajdonjogát:

Hrsz. Művelési ág Terület(m2)

0109 saját használatú út 2906

0185/4 saját használatú út 1652

3749/5 saját használatú út 2683

Egyben felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy az út átadásával kapcsolatos térítési díjról tárgyalásokat folytasson a Vértesi Erőművel.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


10. Napirendi pont: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2008 évi
elszámolásának elfogadása

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Megkeresett a Duna -- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, hogy 2008. évi elszámolásukat terjesszem a Képviselő-testület elé, majd a jóváhagyást határozati formában küldjem meg a részükre.

Megkerestem levélben a Társulás elnökét, hogy adjon tájékoztatást a Társulás működéséről, terveiről, de sajnos a mai napig nem kaptam meg válaszát.

Az alábbi táblázat tartalmazza a Duna -- Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását. A Társulás 2008. évi bevételét a 2007 évi pénzmaradvány és a tagönkormányzatok befizetései alkotják. A Társulás kiadásait a pályázatokkal kapcsolatos tervezői munkák finanszírozása teszi ki.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2008. évi bevételeit 12656 ezer forint, kiadásait 12378 ezer forint. A Társulás 2008. évi pénzmaradványa 278 ezer forint. 

Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás

bevételeinek és kiadásainak alakulása

  

Megnevezés

Előirányzat
4/2008.
II. 29. sz.r.

Előirányzat
2008. év
15/2009.
II. 27. sz. r.

Teljesítés
2008.XII.31
../2009.IV...

Teljesítés % -a

Eltérés

Bevételek

 

 

 

 

 

2007. évi pénzmaradvány

 

4687

4687

         100,00   

0

Egyéb bevétel

4252

4252

1563

           36,76   

-2689

Működési célra átvett pénzeszköz

27000

27000

0

0,00

-27000

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

60648

60648

6406

10,56

-54242

Bevétel összesen

91900

96587

12656

13,10

-83931

 

 

 

 

 

0

Kiadások

 

 

 

 

0

Fejlesztés

0

4687

12080

257,73

7393

Egyéb dologi kiadás

64900

64900

298

0,46

-64602

Kiadás összesen

64900

69587

12378

17,79

-57209

 

 

 

 

 

 

2008. XII. 31. pénzmaradvány

 

 

278

 

 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával a Társulás 2008 évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbiak szerint elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. évi elszámolását:

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2008. évi bevételeit 12656 ezer forint, kiadásait 12378 ezer forint összegben hagyja jóvá. A Társulás 2008. évi pénzmaradványa 278 ezer forint a táblázat szerint.

 

Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás

bevételeinek és kiadásainak alakulása

 

 

Megnevezés

Előirányzat
4/2008.
II. 29. sz.r.

Előirányzat
2008. év
15/2009.
II. 27. sz. r.

Teljesítés
2008.XII.31
../2009.IV...

Teljesítés % -a

Eltérés

Bevételek

 

 

 

 

 

2007. évi pénzmaradvány

 

4687

4687

         100,00   

0

Egyéb bevétel

4252

4252

1563

           36,76   

-2689

Működési célra átvett pénzeszköz

27000

27000

0

0,00

-27000

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

60648

60648

6406

10,56

-54242

Bevétel összesen

91900

96587

12656

13,10

-83931

 

 

 

 

 

0

Kiadások

 

 

 

 

0

Fejlesztés

0

4687

12080

257,73

7393

Egyéb dologi kiadás

64900

64900

298

0,46

-64602

Kiadás összesen

64900

69587

12378

17,79

-57209

 

 

 

 

 

 

2008. XII. 31. pénzmaradvány

 

 

278

 

 

 

Felelős:            Dr. Martin Mihály, elnök

GFSZ Kht.

Határidő:          azonnal

 

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy még mindig nem kapott tájékoztatást a tevékenységükről.


A Pénzügyi Bizottság Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. évi elszámolását elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

31/2009. (IV. 22.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbiak szerint elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2008. évi elszámolását:

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2008. évi bevételeit 12656 ezer forint, kiadásait 12378 ezer forint összegben hagyja jóvá. A Társulás 2008. évi pénzmaradványa 278 ezer forint a táblázat szerint.

Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás

bevételeinek és kiadásainak alakulása

 

 

Megnevezés

Előirányzat
4/2008.
II. 29. sz.r.

Előirányzat
2008. év
15/2009.
II. 27. sz. r.

Teljesítés
2008.XII.31
../2009.IV...

Teljesítés % -a

Eltérés

Bevételek

 

 

 

 

 

2007. évi pénzmaradvány

 

4687

4687

         100,00   

0

Egyéb bevétel

4252

4252

1563

           36,76   

-2689

Működési célra átvett pénzeszköz

27000

27000

0

0,00

-27000

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

60648

60648

6406

10,56

-54242

Bevétel összesen

91900

96587

12656

13,10

-83931

 

 

 

 

 

0

Kiadások

 

 

 

 

0

Fejlesztés

0

4687

12080

257,73

7393

Egyéb dologi kiadás

64900

64900

298

0,46

-64602

Kiadás összesen

64900

69587

12378

17,79

-57209

 

 

 

 

 

 

2008. XII. 31. pénzmaradvány

 

 

278

 

 

 


 1. Napirendi pont: Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft egyszerűsített éves
  beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának megtárgyalása


  Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített éves beszámoló mérleget és eredménykimutatást küldött Önkormányzatunknak, amelyet a KFT tulajdonos önkormányzatai Képviselő-testületének meg kell tárgyalnia, és ha arra alkalmasnak találják, el kell fogadnia, ahhoz, a 2008. évet véglegesen le tudják zárni.

A Pénzügyi Bizottság elé előzetes tárgyalás céljából azért nem került a beszámoló, mert a KFT nem hívta fel a figyelmet arra, hogy képviselő-testületi elfogadás szükséges hozzá. A testületi ülés előtti napon tájékoztatott arról Nárai Vencel, hogy beszámolójukat nem csak tájékoztatásból küldték meg, hanem a Tisztelt Képviselő-testület határozata is szükséges, és azzal nem tudjuk megvárni a több, mint egy hónap múlva megtartandó következő képviselő-testületi ülést, mert arra határidő van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt elszámolást szíveskedjék áttekinteni. Az elszámolást elfogadásra javaslom.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredménykimutatását az alábbi mutatókkal elfogadja:

 1. Mérlegfőösszeg: 47.694,- eFt

 2. Követelések: 3.822,- eFt

 3. Pénzeszközök: 7.956,- eFt

 4. Eredmény -37,- eFt

 5. Kötelezettségek 65,- eFtHatáridő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


32/2009. (IV. 22.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő Szolgáltató KFT egyszerűsített éves beszámoló mérlegét és eredménykimutatását az alábbi mutatókkal elfogadja:

 1. Mérlegfőösszeg: 47.694,- eFt

 2. Követelések: 3.822,- eFt

 3. Pénzeszközök: 7.956,- eFt

 4. Eredmény -37,- eFt

 5. Kötelezettségek 65,- eFtHatáridő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


12. Napirendi pont: Bejelentések


dr. Török Péter képviselő

Beszélni kell majd arról, hogy az Antall József emlékével és emlékművel kapcsolatban milyen teendői vannak az önkormányzatnak.


Sárközi Csaba képviselő

A Deák Ferenc utcában beszakadt az útburkolat, meg kellene nézni, nehogy eltömődjön alatta valamelyik csatorna.

Továbbá ahogyan a halastó felé megyünk Bicske felé, van egy út, amelyet fel kellene tölteni színig úgy, hogy le kellene zárni sorompóval, ahová sittet lehetne szállítani, és olyan törmeléket, amely jó lenne útalapként. Ezért a díjat befizetnék a fuvarosok az építési hulladék elhelyezéséért.


Szabó Zoltán alpolgármester

Meg kell nézni ennek a környezetvédelmi jogszabályi hátterét.


Több bejelentés, hozzászólás nem volt.


Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, jelenlévők részvételét, majd a nyilvános ülést bezárja azzal, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.


K.m.f.
/: Ugron Zoltán Gábor :/ /: dr. Majoros Ildikó :/

polgármester jegyző

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!