e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2022. december 07. szerda, Ambrus napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 
 

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Készült: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 28-án megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén.Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Bálint Istvánné képviselő

Csörgei Csaba István képviselő

Fuchs János képviselő

Pfendert Antal képviselő

dr. Török Péter képviselő


 

Tanácskozási joggal:

dr. Majoros Ildikó jegyző


Igazoltan távol:

Szabó Zoltán alpolgármester

Bokodi Sándor képviselő

Csizmadia Tibor képviselő

Sárközi Csaba képviselő

Ugron Zoltán Gábor polgármester


Üdvözli a megjelent képviselőket, majd a nyilvános testületi ülést megnyitja.


A jelenléti ívből megállapítja, hogy a 10 fős képviselő-testületből 6 fő képviselő megjelent. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.


Ugron Zoltán Gábor polgármester a napirendi pontok módosítására tesz javaslatot:

A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz 8./ napirendi pontként felvenni: Lakáspályázatok elbírálása, 9./ napirendi pontként felvenni: Mányi Református Egyház kérelmét, valamint Zárt ülés keretén belül, a Pénzügyi Bizottság elnöke javaslatára: a bérmaradvány kérdésének tárgyalását.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül a fenti javaslatot elfogadta, így a napirend az alábbi:


1./ A két ülés között végzett munkáról beszámoló

2./ Mány Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítása

3./ A 2010. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

4./ A Saubermacher-Bicske Kft. Árajánlata a településen keletkező kommunális

hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 2010 évre

5./ A köztisztviselők részére 2010 évre meghatározandó teljesítménycélok

6./ A védőnői pályázat meghirdetése

7./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a
Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való tanulói részvétel kiválasztásához felhatalmazás

8./ Lakáspályázatok elbírálása

9./ Mányi Református Egyház kérelme

10./ Bejelentések

 

1. Napirendi pont: A két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Tisztelt Képviselők!


Több jó hírrel is szolgálhatok az elmúlt hónap eseményeivel kapcsolatban.

A Volánbusz ZRt a gyakorlat szerint javarészt tartja az ígéretét, hogy a sofőrök a vonatok beérkezése után 2 percet kell várjanak, hogy az utasok átszállhassanak, de a kiíráshoz képest maximum 4 percet várhatnak. Így megoldott a csatlakozás a vasúttal. Másik probléma is megoldódott, a hajnali, Budapest felé tartó járat is bemegy a Kossuth utcán, így a munkába járók átszállás nélkül, egyből a buszukra tudnak felszállni.

A másik jó hír, hogy végre megkapta a szükséges engedélyeket az Oroszlán patika és így hétfő óta már megint lehet Mányon gyógyszerhez jutni. Bankkártyával és utalvánnyal is lehet fizetni. Sajnos az ÁNTSZ nem járult hozzá a délutáni plusz nyitva tartáshoz, így más megoldást keres a gyógyszerész azokra az esetekre, ha délelőtt nincs készleten valamilyen gyógyszer.


A múlt testületi ülést követően kaptam meg az MMG felszámolóbiztosának levelét, amelyben azonnali hatállyal, szeptember 31-re felmondta a fogorvosi rendelő biztosítását. Azonnal felvettem a kapcsolatot Csabdi polgármesterével, és közösen az ÁNTSZ-szel és az OEP-pel. (Érdekesség, hogy Csabdi még mindig nem kapott levelet az MMG-től, pedig ő is szerződő fél.) Az ÁNTSZ azonnal felszólító levelet küldött a két önkormányzatnak, hogy "haladéktalanul biztosítsuk az ellátást". Az OEP pedig visszavonta a finanszírozását a fogorvosnak. Levélben kértük Bicske város önkormányzatát, hogy amíg megoldás születik erre a helyzetre, a sürgősségi eseteket a fogorvosi rendelőiben lássák el. Ígéretet kaptunk, hogy ez így lesz, de papírt még nem. Az OEP tájékoztatása szerint, ha 6 hónapon belül nem tudjuk új helyen folytatni az ellátást, akkor megszűnik a praxis.


Megtörtént a Rákóczi út építésének egy éves garanciális javítása. A Vajda utcánál lévő aszfalthibákat, néhány helyen a szegély csorbulását és a buszmegállók környékén keletkezett süllyedéseket javították ki. Kihasználva, hogy a géppark felvonult, kiszállási díj nélkül kijavíttattam a Gazdabolt előtti igen veszélyes alámosást is. Ez még mindig az ÁMK garanciális munkája lenne, de továbbra sem tudjuk utolérni őket, nem reagálnak felszólító leveleinkre.


A Talentis csoport meghívásának eleget téve, a képviselőtestület tagjaival együtt vettünk részt az Abacus Hotel átadásán, ahol azt a tájékoztatást is kaptuk a vezetőktől, hogy tavasszal elkezdik a bioerőmű építését. Tegnap egy újabb tárgyalásra hívtak meg engem, mint Mány polgármesterét, mert úgy tűnik, sikerült az ipari parkhoz egy társ-befektetőt találni. Ez egy USA-beli cég, amely egy 150 főt foglalkoztató gép összeszerelő üzemet szeretne a térségbe hozni. Egy szlovák üzleti parkkal futunk versenyt. Szép vetített bemutatót tartottak angol nyelven, de kértem, hogy a Képviselő-testület is megismerhesse az elképzelést. Azt ígérték, hogy ezt átadják, és készül belőle egy magyar verzió.


Lezárult a könyvvizsgálat, amire azért volt szükség, mert tavaly átléptük az építkezés miatt a 300 milliós pénzforgalmi határt és hosszúlejáratú hitelünk is van. E két feltétel egyszerre teljesülése esetén kötelező könyvvizsgálatot tartani. A vizsgálat során több mindenre fény derült. Így például felül kell vizsgálnunk a vagyonkataszter nyilvántartást, a tárgyieszköz-nyilvántartást, a könyvelési szokásainkat stb. A könyvvizsgálók a záróanyagban elfogadásra alkalmasnak minősítették a tavalyi zárszámadásunkat, de felhívták a hivatalt az eljárások korrigálására. Azt gondolom, hogy az Önkormányzat számára jó, hogy ez a vizsgálat lezajlott, mert rávilágított hiányosságokra, rossz gyakorlatra és ezek után nyugodtak lehetünk, hogy ha végrehajtjuk a kéréseket, akkor szabályosan alakulnak majd a pénzügyeink.


Október 10-én magam is részt vettem Budapesten a Kossuth térre szervezett önkormányzati tüntetésen. Ennek a célja a jövőre tervezett központi költségvetés elleni tiltakozás volt. Mint ismeretes, a tervezet szerint 120 Mrd forinttal rövidítenék meg az önkormányzati szférát. Ez a mi falunkra nézve közel 30 milliós normatíva megvonást jelent, ami a teljes költségvetésünk 10%-a. Úgyhogy látszik, jövőre nagyon-nagyon nehéz év elé nézünk. Gyanítom, hogy ezzel a lépéssel az önkormányzati választások kimenetelét is befolyásolni szeretné a kormány.


A jelenlegi pénzügyi válság különösen sok embert hozott súlyos helyzetbe. A Polgármesteri Hivatalban is egyre-másra jelentkeznek olyanok, akik eddig még soha nem kértek támogatást. Ez a helyzet is indokolta, hogy jegyző asszony szerkesztésében kiadtunk egy füzetecskét, amelyben a mányi polgárok által igénybe vehető szociális ellátásokat mutattuk be. A füzet olyan lehetőségeket kínál, amelyek összegét a kincstártól utána visszaigényelhetjük, illetve mi csak közreműködők vagyunk, a kifizetés nem tőlünk történik. Ezáltal nem terhelik a község kasszáját, viszont segíteni tudunk a polgárokon.


Szép közösségi eseményeink is voltak a hónap során:

Október 4-én elhelyeztük a 48-as emlékművünk alapkövét, a következő hétvégén volt a hagyományos szüreti bál, és október 23-án az 56-os emlékműnél tartottunk megemlékezést. Ezúton is köszönöm a sok munkát, időt és pénzt, amit ezeknek az ünnepeknek a megszervezésében és lebonyolításában részt vevők a község javára fordítottak. Külön kiemelem a Mányért Egyesületet, a Lovas Egyesületet és a Hársfadombi Iskolát, mint a három ünnep főszervezőit.


Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!


dr. Török Péter képviselő

A faluközpontban építendő Sajgó patak fölötti fahíddal kapcsolatosan kérdezem, hogy hogyan áll? Annak idején nagyon sok felajánlás érkezett. Véleményem szerint figyelmeztetni kellene írásban a felajánlókat és támogatókat. Nagyon hiányzik onnan a híd.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Köszönöm a figyelmeztetést, meg fogom tenni a szükséges intézkedést.


Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal egyhangúlag tudomásul vette a polgármester beszámolóját.2. Napirendi pont: Mány Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítása


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Mány Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.24.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el a Tisztelt Képviselő-testület. Az év közben történt változások azt eredményezték, hogy mind a kiadás, mind a bevételi oldalon módosításokat kell elvégezni annak érdekében, hogy a kötelező és az önként vállalt feladatainak teljesíteni tudjunk, illetve a befolyt pénzeszközökről reális képet kapjunk. A fentiek alapján 2009. évi költségvetési rendeletünket a mellékelt 1. és 2. számú táblázat alapján az alábbiak miatt szükséges módosítani:


Bevételek:

-         Az év közben megengedett állami támogatások korrigálása és pótigénylése következtében a bevételi oldalon plusz költségvetési támogatással számolhat az önkormányzat (Pl. EP választás, szociális ellátások normatív igénylése stb.);

-         Sikeres pályázati elbírálás következtében közel 4.800.000 Ft bevétel várható az EU testvér települési kapcsolatok ápolására;

-         A bérleti díj bevételek alakulására pozitívan hatott az új gyógyszertárossal kötött bérleti szerződés;

-         Jelentős csökkenést okozott az a tény, hogy egy szolgálati lakás eladásával sem tudunk kalkulálni idén, a reális piaci viszonyokat figyelembe véve;

-         A helyi és központi adóbevételeknek a befizetése elmarad az elvárt mértéktől, így ez éves szinten veszélyeztetheti az önkormányzat költségvetési egyensúlyát;

-         A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének módosítása még nem történt meg, így ezen szakfeladatnál az év elején meghatározott eredeti előirányzatokkal kalkulálunk. Kiadások:

 -         A legnagyobb mértékű kiadás növekedést a személyi jellegű kiadások és az azokat terhelő járulékok felülvizsgálata okozta (pl. az EP választással kapcsolatos kifizetések, év közben alkalmazásra kerülő közhasznú és közcélú munkások, a 2008. decemberi  bérjellegű kifizetések az idei költségvetést terhelik már, a jubileumi jutalmak kifizetése is megtörtént stb.);

-         A szociális és a gyermekvédelmi juttatások jogcímei a valós kiadásoknak megfelelően korrigálásra kerültek, azonban az államilag meg nem térített jogcímek kifizetését csökkenteni lenne célszerű;

-         Az első félév teljesítési adatai alapján az óvoda és az általános iskola költséghatékonyan és gazdaságosan működött;

-         Az intézmények által tavaly megnyert eszközbeszerzési pályázatok keretében beszerzésre kerültek a kisértékű eszközök illetve az ügyviteli- és számítógépek valamint a szoftverek;

-         Az önkormányzati bérlakások felújításánál reálisan 500.000 Ft kiadással számolunk;

-         A Polgármesteri Hivatal épületének és vagyonának védelme érdekében kiépítésre került a riasztó rendszer;

-         A közbiztonság növelésének érdekében kiépítendő térfigyelő kamerák beszerzésére 2.800.000 Ft+Áfa összegben érkezett árajánlat.

 

Határozati javaslat:

Mány Község Képviselő-testülete megalkotja a 2009. évi költségvetés szóló 2/2009.(II.24.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról szóló /2009. (X.28.) sz. önkormányzati rendeletét a csatolt mellékletek szerint.

 

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

 

Bálint Istvánné, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Bizottság a költségvetés módosításáról részletesen tárgyalt . A következő észrevételei vannak:

 

1.sz. melléklet: A módosított előirányzat már lényegesen jobban közelít a különböző szakfeladatok területén várható teljesítésekhez. (Bevétel és kiadás oldalon egyaránt.)

A rendszeres szociális és pénzbeli ellátások- táblázatához az alábbi észrevételei vannak:

A táblázat -- normatív és nem normatív ápolási díj - rovatban tévesen szerepel az

5 362 000 Ft. Kérjük a helyesbítést. 4 051 000 Ft-ra!

A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva - oszlopban - a % számítások tévesek, kérjük javítását!

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalja, és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

58/2009. sz. határozat : A Bizottság a 2009. évi költségvetés módosítását a számszaki hibák kijavítása után elfogadásra javasolja.

 

dr. Török Péter képviselő

Az átmeneti segélyeknél az előirányzat 31.000,-Ft és a módosított 900.000,-Ft. Ez nagyon jó, hogy ilyen lehetőségünk van a segélyezés emelésére. Ezt ki kellene emelni, és tájékoztatni a lakosságot is.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

A pénzügyi vonalunkban történt változásnak az eredménye ez a táblázat. Látjuk, hogy komoly munka van mögötte. Jele annak, hogy kezdjük átlátni a dolgainkat. Pontos adataink vannak.


Hopka Rita pénzügyi tanácsadó, az ülésen jelenlévő

Pozitívumként emelném ki, hogy az intézményeinkhez kikerült a kötelezettségvállalás. És ez is tisztább képet mutat.


Csörgei Csaba István képviselő

Úgy néz ki, hogy visszatérünk a tanácsi rendszerbe. Mi itt az önkormányzatiság? Mindenben meg van fogva a kezünk!


Bálint Istvánné képviselő

Aggályom az, hogy az általános tartalék 5.043 eFt-ról 1.633 e Ft-ra lecsökkent.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Ebben az évben még a hitelkerethez nem kellett nyúlnunk, pénzügyi helyzetünk -- egyelőre ­ stabil.


Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság javasolja, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat részére a képviselő-testület 400 E Ft támogatást állapítson meg a kisbusz vásárláshoz.


A képviselő-testület a fenti javaslatokat megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi módosító javaslatot fogadja el:


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a Német Kisebbségi Önkormányzat részére 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint támogatást állapít meg.


Ezután a 10 fős jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:


MÁNY KÖZSÉG ÖNKORÁNYZATÁNAK

13/2009. (X. 28.) számú rendelete

a 2009 évi költségvetésről szóló 2/2009. (II. 24.) számú Önkormányzati
rendeletének módosításáról


- rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva


3. Napirendi pont: A 2010 évi belső ellenőrzési terv elfogadása


Az Ötv. 92. § (6) bekezdéseiben foglaltak szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-ig hagyja jóvá.


Az ellenőrzési terv tartami előírásaira vonatkozóan a Ber. rendelkezik, melyből a 21. § (2) ill. (3) bekezdései alapján. Eszerint az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia, az éves ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzés-re.Mány Község Önkormányzatának belső ellenőrzési terve -- társulási szerződés alapján -- a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás kereteiben készül el.

Ebben az évben - a belső ellenőrök felhívásra -- 2009. október 2-ig kellett javaslatokat tenni azokra belső ellenőrzés témakörökre, amelyeket fontosnak tartanánk. Javaslatainkat határidőben közöltük.

A témakörök kiválasztásánál figyelembe vettem a Belső Ellenőrzés azon tájékoztatását, hogy a Kistérség akkor tudja lehívni a belső ellenőrzés normatíváját, ha a két téma közül legalább az egyik az intézmények működésével kapcsolatos.Az előterjesztés elkészítése előtt átnéztem a Belső Ellenőrzés által készített kockázatelemzést, és a magas prioritású témakörök közül ebben az évben a Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilvántartás ellenőrzését, valamint a Hársfadombi Általános Iskolában és a Mesevár Óvodában működő konyhákkal kapcsolatos pénzügyi gazdálkodás vizsgálatára tettem javaslatot.A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás az általa elkészített végleges tervet még nem tudta megküldeni, ezért a terv esetleg változhat.

Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Belső ellenőrzése által elkészített 2009. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester


- a 2010 éves ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.


A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


84/2009. (X. 28.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Belső ellenőrzése által elkészített 2009. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


4. Napirendi pont: A Saubermacher-Bicske Kft. Árajánlata a településen keletkező kommuná-
lis hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 2010 évreUgron Zoltán Gábor polgármester


A településünkön keletkezett kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása jelenleg a Saubermacher-Bicske Kft jogelődjével, a Rumpold-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján történik.

A szerződés a szolgáltatás díját a teljes településre egy összegben határozza meg, amely összeg évente a KSH által közölt előző évi fogyasztói árakra vonatkozó infláció mértékével emelkednek. A szerződés kiköti, hogy az árról a szerződő felek minden évben egyeztetnek.

A szolgáltatás díja havonta jelenleg: 1.008.380,- Ft + ÁFA

A 2010. évre szóló havi árajánlat: 1.340.023,- Ft + ÁFA

Az áremelés havonta bruttó 414.554,- Ft, 2010-re összesen 4.974.648,- Ft lenne.

A Rumpold-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (Saubermacher jogelődje) 2002-ben kötött szerződés szerint:

"VI. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA

Mány község közigazgatási területén keletkező települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása heti gyakorisággal történő szállítás esetén:

Lakossági díj: 5.436.225,- Ft/év + ÁFA

453.019,- Ft/hó + ÁFA

A fenti ár az alábbiakra nyújt fedezetet:

 1. Az edényzetekben kihelyzett hulladék ürítésére, elszállítására és ártalmatlanítására. Az edényzetek körül elszórt hulladékok összetakarítására.

 2. Őszi lomb (zsákban vagy edényben gyűjtve), zöldnyesedék (1 m hosszú, max. 25 kg kötegbe kötve) elszállítására és lerakására,

 3. Az önkormányzati intézmények hulladékainak elszállítására,

 4. Évenkénti egyszeri lomtalanítás költségeire.

 5. A hulladéklerakás költségeire, a hulladéklerakó fejlesztésére új lerakótér kiépítésére, üzemeltetésére.

 6. A bicskei hulladéklerakó rekultivációjának és 30 éves utóellenőrzés költségeire,

 7. A hulladékszállító járművek korszerűsítésére, újak beszerzésére.

VII.

ÁRKÉPZÉS, SZÁMLÁZÁS

  1. Árképzés

A közölt szolgáltatási díjak a 2002. évre érvényesek. 2003. január 1-től kezdődően az árak minden év január 1.-ét követően a KSH által közölt előző évi fogyasztói árakra vonatkozó infláció mértékével emelkednek.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy minden évben január 30-ig egymással egyeztetik a település lakosság számát és kölcsönösen elfogadják azt, hogy a tárgyévben a január 1-én lévő lakosság létszám alapján állapítják meg a szilárd hulladék elszállításának díját."

 

A fentieknek megfelelően kiszámoltuk, hogy ha a szerződésben meghatározott árképzéssel, a mindenkori fogyasztói árindex mértékének megfelelő emeléssel lettek volna a szolgáltatási díjak elfogadva, a szemétszállítás díja 2009-ben 7.895.110,- Ft + ÁFA lenne.Jelenleg ennél közel 2.500.000,- Ft + ÁFA-val fizetünk többet.


Mivel Önkormányzatunk anyagi helyzete ilyen mértékű szolgáltatási-díj emelést nem visel el, és a hatályban lévő, közöttünk fennálló szerződés alapján sem vagyunk kötelesek ekkora emelésre, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott levél -- a Saubermacher Kft.-nek történő -- elküldésére hatalmazzon fel.

Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy -- 2010. évi árajánlatára adandó válaszként -- a szerződés vonatkozó részleteit és az elmúlt időszakra vonatkozó számítási elemeit tartalmazó elutasító levelet küldjön a Saubermacher KFT-nek.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság Elnöke

A Pénzügybizottság az előterjesztést megtárgyalta. Úgy ítélte meg, hogy a 2010-re vonatkozó áremelés jóval meghaladja a fogyasztói árindex mértékét. Ezért egyetért az előterjesztésben foglalt indokokkal.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

59 /2009. sz. határozat: A bizottság az előterjesztett határozati javaslat elfogadását javasolja

dr. Török Péter képviselő

A Saubermacher-Bicske Kft. árajánlatát túl magasnak tartom. Véleményem az, hogy emeljék meg az árat annyival, hogy beleférjen a szelektív hulladék elszállítása is. Az nekik is előny, hogy a műanyag és a papír máshova kerül.

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:85/2009. (X.28.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy -- 2010. évi árajánlatára adandó válaszként -- a szerződés vonatkozó részleteit és az elmúlt időszakra vonatkozó számítási elemeit tartalmazó elutasító levelet küldjön a Saubermacher KFT-nek.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester5. Napirendi pont: A köztisztviselők részére 2010. évre meghatározandó teljesítménycélok

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint:

"34. § (1) A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter ajánlást adhat az alkalmazandó módszerre.

(2) A miniszter, az 1. § (2) bekezdésében felsorolt szerv vezetője, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke évente meghatározza az irányítása, ellenőrzése és felügyelete alá tartozó közigazgatási szervekre is kiterjedően a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat.

(3) A helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt.

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) és (3) bekezdésben meghatározott célok alapján előre írásban megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott követelményeket (a továbbiakban: teljesítménykövetelmények). Figyelembevételükkel a munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselő teljesítményét. A teljesítménykövetelmények megállapítását, az írásbeli értékelés átadását szóbeli megbeszéléshez kell kötni.

(5) A helyi önkormányzatnál a jegyző, főjegyző a (3) bekezdés szerint kijelölt célok alapján évente meghatározza a köztisztviselő munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket.

(6) A jegyző, főjegyző esetében a polgármester állapítja meg a (4) bekezdésben meghatározott teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményüket, és az értékelésről tájékoztatja a képviselő-testületet."


A teljesítménycélokat a Képviselő-testület minden év november 30-ig határozza meg.


A teljesítménycélokra tett javaslatom kialakításánál -- a jogszabályoknak megfelelően - figyelemmel voltam a település céljaira, a polgármesteri hivatal, mint szervezet céljaira, valamint az itt dolgozó köztisztviselők fejlesztési céljaira. Javaslatom kialakítása előtt kikértem a Hivatalban dolgozók és a Jegyző véleményét is. A fentieknek megfelelően az alábbi teljesítménycélok meghatározását tartom fontosnak 2010. évre.

 1. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok adatainak folyamatos aktualizálása, a változások átvezetése (pld. telekalakítások végrehajtása, művelési ág változások, stb.).

 2. Az új vagyonkataszter feltöltése.

 3. Az adóbevételek növelése az adókintlévőségek behajtása útján.

 4. Az önkormányzat egyéb követeléseinek behajtása érdekében szükséges intézkedések megtétele, pl. szemétszállítási díj hátralékok behajtása.

 5. Az Önkormányzat pénzügyi bevételi forrásainak feltárása, gyarapítása. Költséghatékony, takarékos gazdálkodás megvalósítása.

 6. Az új KET szabályainak megfelelő ügyintézés.

 7. A tényleges számoktól eltérően számozott házak kérdésének megoldása.

 8. Az Önkormányzat honlapjának fejlesztése, azon az ügyintézést megkönnyítő ügyintézési segédletek elhelyezése, a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal történő feltöltése.

 9. A számlák határidőben történő kifizetésének nyomon követése a késedelmi kamatok csökkentése érdekében. Javaslatok a költséghatékony pénzkezeléssel kapcsolatban.

 10. Naprakész könyvelés megteremtése.

A fenti célok meghatározásától a Hivatal hatékonyabb működését, takarékos gazdálkodást, a bevételek növelését, a kiadások csökkenését, a jogszabályok pontos betartását várom.

 

Határozati javaslat:

  Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi köztisztviselői teljesítménycélokat az alábbiakban határozza meg:

 1. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok adatainak folyamatos aktualizálása, a változások átvezetése (pld. telekalakítások végrehajtása, művelési ág változások, stb.).

 2. Az új vagyonkataszter feltöltése.

 3. Az adóbevételek növelése az adókintlévőségek behajtása útján.

 4. Az önkormányzat egyéb követeléseinek behajtása érdekében szükséges intézkedések megtétele, pl. szemétszállítási díj hátralékok behajtása.

 5. Az Önkormányzat pénzügyi bevételi forrásainak feltárása, gyarapítása. Költséghatékony, takarékos gazdálkodás megvalósítása.

 6. Az új KET szabályainak megfelelő ügyintézés.

 7. A tényleges számoktól eltérően számozott házak kérdésének megoldása.

 8. Az Önkormányzat honlapjának fejlesztése, azon az ügyintézést megkönnyítő ügyintézési segédletek elhelyezése, a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal történő feltöltése.

 9. A számlák határidőben történő kifizetésének nyomon követése a késedelmi kamatok csökkentése érdekében. Javaslatok a költséghatékony pénzkezeléssel kapcsolatban.

 10. Naprakész könyvelés megteremtése.


Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterdr. Török Péter képviselő

Javaslom, hogy a köztartozásokat terheljük rá az ingatlanokra. Lehetne felszólítást kiküldeni és mellékelni hozzá egy részletfizetési kérelmet, melyben lehetőséget adnánk a tartozás 12 havi részletekben történő megfizetésére.

A képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta.A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:86/2009. (X. 28.) ÖH számú Határozat


Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi köztisztviselői teljesítménycélokat az alábbiakban határozza meg:


 1. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok adatainak folyamatos aktualizálása, a változások átvezetése (pld. telekalakítások végrehajtása, művelési ág változások, stb.).

 2. Az új vagyonkataszter feltöltése.

 3. Az adóbevételek növelése az adókintlévőségek behajtása útján.

 4. Az önkormányzat egyéb követeléseinek behajtása érdekében szükséges intézkedések megtétele, pl. szemétszállítási díj hátralékok behajtása

 5. Az Önkormányzat pénzügyi bevételi forrásainak feltárása, gyarapítása. Költséghatékony, takarékos gazdálkodás megvalósítása.

 6. Az új KET szabályainak megfelelő ügyintézés.

 7. A tényleges számoktól eltérően számozott házak kérdésének megoldása.

 8. Az Önkormányzat honlapjának fejlesztése, azon az ügyintézést megkönnyítő ügyintézési segédletek elhelyezése, a törvényi előírásoknak megfelelő tartalommal történő feltöltése.

 9. A számlák határidőben történő kifizetésének nyomon követése a késedelmi kamatok csökkentése érdekében. Javaslatok a költséghatékony pénzkezeléssel kapcsolatban.

 10. Naprakész könyvelés megteremtése.


Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester6. Napirendi pont: A védőnői pályázat meghirdetése

 

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Tisztelt Képviselő-testület a 65/2009. (VII. 29.) ÖH számú határozatával úgy döntött, hogy a védőnői állásra kiírt pályázat eredménytelen volt, ezért hozzájárult ahhoz, hogy a pályázat alapján kiválasztott védőnő munkába lépéséig Matulik Lívia védőnővel létesítsen az Önkormányzat határozott idejű, 2009. december 31-ig szóló, egy évet el nem érő tartamú közalkalmazotti jogviszonyt, amellyel átmenetileg megoldódott a védőnő munkakörének betöltése.

Továbbá a Tisztelt Képviselő-testület úgy döntött, hogy új pályázatot kíván kiírni az álláshely betöltésére, de ahhoz, hogy a pályázat és a döntés még december 31. előtt létrejöjjön, a pályázatot már most ki kell írni.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint:

"20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.


A fenti jogszabályhely alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban szereplő pályázati kiírást jóváhagyni szíveskedjék.


Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány község védőnői állásának betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

 

Mány község Önkormányzata

pályázatot hirdet

védőnői munkakör betöltésére


Ellátandó feladatok:

Mány község területén közalkalmazotti munkakörben ellátandó területi védőnői feladatok.

A munkavégzés helye:

2065 Mány, Rákóczi u. 67.

A munkakör betöltésének feltételei:

·         egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,

·         magyar állampolgárság,

·         büntetlen előélet,

·         cselekvőképesség,

·         felhasználói szintű számítógépes ismeret,


Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:

·         a részletes szakmai önéletrajzot,

·         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

·         az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatát,

·         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS-on való megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő első Képviselő-testületi ülésen.

A munkakör betölthető: 2010. január 1.

A munkakör határozatlan időtartamra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázatokról Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, Ugron Zoltán Gábor polgármester nevére címezve kell benyújtani "Pályázat védőnői munkakörre" jelige feltüntetésével. Cím: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Polgármestertől a (22) 350-143-as telefonszámon.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor

A képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta.A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

87/2009. (X. 28.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány község védőnői állásának betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint:Mány község Önkormányzata

pályázatot hirdet

védőnői munkakör betöltésére


Ellátandó feladatok:

Mány község területén közalkalmazotti munkakörben ellátandó területi védőnői feladatok.

A munkavégzés helye:

2065 Mány, Rákóczi u. 67.

A munkakör betöltésének feltételei:

·         egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,

·         magyar állampolgárság,

·         büntetlen előélet,

·         cselekvőképesség,

·         felhasználói szintű számítógépes ismeret,


Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján történik.

A pályázathoz csatolni kell:

·         a részletes szakmai önéletrajzot,

·         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

·         az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatát,

·         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS-on való megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő első Képviselő-testületi ülésen.

A munkakör betölthető: 2010. január 1.

A munkakör határozatlan időtartamra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázatokról Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, Ugron Zoltán Gábor polgármester nevére címezve kell benyújtani "Pályázat védőnői munkakörre" jelige feltüntetésével. Cím: 2065 Mány, Rákóczi u. 67.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Polgármestertől a (22) 350-143-as telefonszámon.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester7. Napirendi pont:A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a
Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való tanulói részvétel kiválasztásához felhatalmazás


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj részben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. 121. § 14. pontja szerint hátrányos helyzetű tanuló az, akinek a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletet ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, illetve az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.

Mindkét esetben a helyi önkormányzatoknak arról kell dönteni, hogy a pályázatra jelentkező gyermekek körülményei indokolják-e azt, hogy a tanuló támogatásban részesüljön. Ez az igazolások alapján könnyen eldönthető, ugyanakkor az ügyek tárgyalásának módja és nyilvánossága mélyen érinti a gyermekek személyiségi jogait.
Ezekben az ügyekben korábban, a Képviselő-testület döntött, de 2008-ban már a Polgármester kapott felhatalmazást a döntéshez. Ezért javaslom, hogy Mány község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 14. §-a alapján ismét hatalmazza fel a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy átruházott hatáskörben döntsön a pályázatok ügyében. Ebben az esetben döntésemhez tanácsadókat fogok felkérni: a Pénzügyi, valamint a Szociális Bizottság elnökét, továbbá az iskola arra hivatott vezetőjét, vagy tanárát. Ők a hivataluknál fogva titoktartásra kötelezettek, ezért a pályázók személyiségi jogai nem sérülnek.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való tanulói részvételről -- átruházott hatáskörben -- a Polgármester döntsön.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati támogatás mértékéről a 2010 évre vonatkozólag is döntsön a határozatában.


A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


88/2009. (X. 28.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való tanulói részvételről -- átruházott hatáskörben -- a Polgármester döntsön.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban és a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja ösztöndíjában részesülők önkormányzati támogatásának mértéke 2010-ben havi 5.000,-Ft lesz.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester8. Napirendi pont: Lakáspályázatok elbírálása


Ugron Zoltán Gábor polgármester

2009. szeptember 23-i ülésén döntött úgy a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a tulajdonában álló Mány, Vajda u. 3., Petőfi u. 36., Kossuth u. 9/2., Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlanok piaci alapú bérletére pályázatokat ír ki. A pályázati kiírás és bontás -- pályázattal együtt kihirdetendő - eljárási szabályainak megalkotásával engem bízott meg a Tisztelt Képviselő-testület.

A pályázatokat az előírt rendnek megfelelően meghirdettük, és a határidő lejárta után az arra feljogosított bizottság pályázatot bontott. A pályázatok megfeleltek a pályázati kiírásnak.

A pályázati kiírásokra két pályázat érkezett.

1. Mány, Kossuth u. 9/2. szám alatti lakóingatlan

Pályázó: Pechan Gergely és Pechan Gergelyné

lakóhelyük: Kulcs, Ifjúság u. 48.

Pályázatuk mellékelve.

A tervezett bérbevétel időtartama a Mány, Petőfi Sándor u-ban történő építkezésük idejére, várhatóan 1-2 év.

Vállalt bérleti díj: 56.700,- Ft/hó

Kaució: három havi bérleti díjnak megfelelő összeg,

További vállalás: három havi bérleti díj előre történő megfizetése,

Valamint vállalják: a lakás karbantartási munkáinak elvégzését, és a döntéstől számított legfeljebb 30 napon belüli beköltözést.

2. Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlan

Pályázó: Schütt Nikolett

lakcíme: Mány, Rákóczi u. 111.

Pályázata mellékelve.

A tervezett bérbevétel időtartama 5 év.

Vállalt bérleti díj: 42.456,- Ft/hó

Kaució: egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg,

(ez a kiírás szerint három hónap kellene legyen!)

További vállalás: a lakás karbantartási munkáinak elvégzése, gáztűzhely bekötése, és rövid határidőn belüli beköltözés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt pályázatokat elbírálni szíveskedjék.Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Kossuth u. 9/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjeként Pechan Gergelyt és nejét, Pechan Gergelynét jelöli ki. A bérlet -- a pályázó ajánlatán túli - feltételei megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak.Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjeként Schütt Nikolettet azzal a feltétellel jelöli ki, hogy a szerződéskötést megelőzően egy havi, majd az azt követő két hónap 10. napig további egy-egy havi kauciót fizet meg Mány Község Önkormányzata javára.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság Elnöke


A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta, és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

60 /2009. sz. határozat : A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szerepelő határozati javaslat elfogadását javasolja.

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta, és az alábbiak szerint hozta meg döntését.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatokat hozta:


1. Mány, Kossuth u. 9/2 szám alatti lakóingatlan ügyében:


89/2009. (X. 28.) ÖH számú Határozat


Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Kossuth u. 9/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjeként Pechan Gergelyt és nejét, Pechan Gergelynét jelöli ki. A bérlet -- a pályázó ajánlatán túli - feltételei megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


2. Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlan ügyében:


90/2009. (X. 28.) ÖH számú Határozat


Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjeként Schütt Nikolettet azzal a feltétellel jelöli ki, hogy a szerződéskötést megelőzően egy havi, majd az azt követő két hónap 10. napig további egy-egy havi kauciót fizet meg Mány Község Önkormányzata javára.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


Csörgei Csaba István képviselő


Mint már arról értesülhetett a képviselő-testület, amíg a református egyházközséggel mezőbándon voltunk betörtek a családi házunkba. Pénzt és ékszereket vittek el. Megrendült a bizalmam a mányi romák iránt. Úgy érzem, ha nem is mányi volt az elkövető, de a "besúgó" az igen. Szociális bizottsági tagként, munkám során, mindig mellettük álltam és segítettem őket.

Megrendült a bizalmam és szeretnék lemondani a bizottsági tagságomról, mivel úgy érzem, hogy munkám ezek után nem tudom megfelelően ellátni.


dr. Török Péter képviselő


Megértem a Csörgei úr problémáját. Gondolkodni kell rajta, hogy hogyan lehetne átalakítani a szociális bizottsági struktúrát. Kérem, fontolja meg még egyszer elhatározását!


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A település biztonsága érdekében beadtam a településőr pályázatot 2 főre. Bízom benne, hogy a körzeti megbízott, a polgárőrség és a településőr összefogásnak meg lesz az eredménye a biztonság érdekében.


9. Napirendi pont: Mányi Református Egyház kérelme


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A Mányi Református Gyülekezet nevében Szabó Ferenc lelkész támogatási kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez.

Tájékoztat arról, hogy 2009. október 22-26. között a református egyházközség 45 fős küldöttsége meglátogatta az erdélyi, mezőbándi gyülekezetet. Egyházközségeik 20 év létesítettek testvérkapcsolatot, ennek megünneplésének alkalmával voltak együtt, a gálán mind a mányi, mind a bándi tánccsoport szolgált, vasárnap közös úrvacsorás istentisztelet volt.

Kéri, hogy amennyiben lehetséges az útköltségüket támogassa az önkormányzat 60.000,-Ft-tal, ez nagy segítséget jelent az egyházközségnek és a résztvevőknek.


Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság Elnöke


A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalja, és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

61 /2009. sz. határozat : A Pénzügyi Bizottság a Mányi Református Egyházközség kérelmének elfogadását javasolja.

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta és az alábbiak szerint hozta meg döntését:


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


91/2009. (X.28.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Mányi Református Egyházközség részére 60.000,-Ft, azaz Hatvanezer forint támogatást nyújt.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


10. Napirendi pont: Bejelentések


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Négy bejelentésem van:


1. A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati társulási ülésen Giesz János elnök úr kérte az önkormányzatok polgármestereit, ha irodahelyiségnek megfelelő ingatlanjuk van, akkor azt részükre ajánlják fel. Jelenleg a Bicske Város Önkormányzatától bérelnek irodahelyiséget, de a bérleti díj nagyon magas.

Véleményem szerint Önkormányzatunk a Vajda J. u. 3. szám alatti ingatlant felajánlhatná a VTKÖT részére.


A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta és úgy döntött, hogy a Vajda János utca 3. szám alatti ingatlant felajánlja a VTKÖT részére.


2. A honlapunkon pályázatot hirdettem hóeltakarításra. Jelenleg egy pályázat érkezett Sárközi Zsigmond Mány, Petőfi u. 44. szám alatti vállalkozótól.


3. Az iskola konyhájában mindkét sütőzsámoly tönkre ment. Újat vásárolni nincs pénzünk. Ezért kérem a képviselő-testület tagjait, ha ismeretségi körükben hallanának eladó használt, de jó állapotban lévő sütőzsámolyról, akkor kérem jelezzék.


4. A Felsőörs Idared Kft. vezetője Schnaider László kérelemmel fordult az önkormányzat felé,

- mivel a Felsőörsön élő kb. 50 ember részére Ő ivóvizet szolgáltat - figyelemmel nehéz anyagi helyzetükre az önkormányzat méltányossági alapon az iparűzési adófizetési kötelezettségét engedje el.


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Engem az zavar, hogy vajon tényleg rossz-e az a víz? Mert akkor az 50 ember ivóvízellátását az
önkormányzatnak kell megoldani.


Fuchs János képviselő


Tudomásom szerint a Felsőörsön élő lakók többsége az Idared Kft. dolgozója. Az egészséges ivóvíz ellátás az Ő kötelezettsége.


dr. Török Péter képviselő


Szerintem nem isznak az emberek abból az ivóvízből. Véleményem szerint az ÁNTSZ véleményét meg kell kérni az ivóvíz fogyaszthatóságáról. Árban sem mindegy, hogy milyen vízről van szó.


Több hozzászólás, bejelentés nem volt.


Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, jelenlévők részvételét, majd a nyilvános testületi ülést bezárja azzal, hogy a képviselők zárt ülésen folytatják a munkát.


K.m.f.
/: Ugron Zoltán Gábor :/               /: Dr. Majoros Ildikó :/

polgármester                                             jegyző

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!