e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2020. május 29. péntek, Magdolna napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

 

Beszámoló a 2009-es évről

 

Szentségi élet, hitélet:

KERESZTELÉS: 19, 12 fiú, és 7 lány (8-cal kevesebb, mint tavaly)

ELSŐÁLDOZÁS: 5 gyerek (2-vel kevesebb, mint tavaly )

BÉRMÁLÁS: Idén október 25-én volt bérmálás Zsámbékon, ahol 5 mányi fiatal és 1 felnőtt részesült a keresztény nagykorúság szentségében.

BETEGEK SZENTSÉGE: Egyházközségünkben a betegek szentségének a közös ünneplése és felvétele két évente szokott történni, tehát ebben az évben nem volt, jövőre pedig fekete vasárnap (március 21.) lesz.

SZENTSÉGI HÁZASSÁG: 0 (1 házasságrendezés volt)

A jegyesoktatás idén 2010. február 15-én, hétfőn kezdődik. Kérjük, hogy ha családotokban, ismerőseitek között házasulandó fiatalokról tudtok, jelezzétek nekik a lehetőséget. (A közös készület nem kötelez a házasságkötésre, ugyanakkor a felkészítés feltétele a templomi esküvőnek)

TEMETÉS: 16 (11 férfi és 5 asszony), ez 10-zel több, mint tavaly. 6 haldokló részesült a szent útravaló szentségeiben (tavaly csak 1!)

SZENTMISE: Jelenleg hetente egyszer van szentmisénk, vasárnap de. 11 órakor. Örvendetesen megnövekedett a ministránsok és az aktívan bekapcsolódó hívek száma (felolvasás, éneklés) Minden hétköznap 7.30-7.45-ig reggeli imádság van a templomban a Pro Vobis Műhely dolgozóival. Nagyböjtben minden pénteken este 6 órakor keresztutat tartottunk az Egyházközség különböző közösségeinek a vezetésével. Májusban elénekeltük a Lorettói litániát, októberben a rózsafüzért imádkoztuk. Hétfő délutánonként és szerda esténként csendes szentségimádási óra volt. Minden hónapban megtartjuk az elsőcsütörtöki szentmisét is, melyet vesperás előz meg. Ezután van alkalom minden hónapban a szentgyónás elvégzésére is! Adventben hetente két alkalommal "Rorate" imádságot tartottunk a plébánián.

Gyóntatásra mindig kevés idő marad a vasárnapi szentmise előtt és után, de Zsámbékon minden szombat és vasárnap esti mise után van gyóntatás, ill. ha valaki kéri, a hétköznap esti szentmisék után is gyóntatok Zsámbékon. Idén nagyböjtben és adventben külön gyónási lehetőség is volt egy-egy vasárnap délután, hogy mindenki el tudja végezni a húsvét előtti és a karácsonyi szentgyónását. Ezeket az alkalmakat örvendetes módon egyre többen használják ki.

HITOKTATÁS: Az óvodában Kristek Ancsa és Kanzsalics Marcsi, az új óvó néni tart hetente egy alkalommal "ovis-hittant". Az általános iskolások 3 csoportban járnak hittanra. Az 1-2. osztályosokat Gizella nővér tanítja, a 3-4. osztályosokat Guba Imre, ez a csoport egyben az elsőáldozásra felkészítő katekézis is. Az 5-6-7-8-os, összevont csoportot pedig Guba Judit és Ugron Zoltán tanítja a plébánián. Kérem a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, járassák hittanra és jöjjenek szentmisére gyermekeikkel.

Idén is volt felnőtt hittan, melyet kéthetente keddenként tartottunk a plébánián két házaspár vezetésével.

BETEGEK: Gyöngyi néni 21 beteget látogatott rendszeresen. Három havonként Márton atyával együtt látogatták a betegeket, így szentgyónásra is volt lehetőségük. A betegek közül heten haltak meg idén, közülük hatan részesültek a szent útravaló szentségeiben. Kérem, hogy hívjatok el betegeitekhez, haldokló családtagjaitokhoz!

KARITÁSZ: Az elmúlt évben 3 alkalommal volt a plébánián ruhaválogatás Gyöngyi néni és segítői vezetésével, karácsony előtt 17 csomagot készítettek rászorulóknak, és az év folyamán 3 családnak tudtak rendkívüli segélyt adni. A Karitász csoport éves költségvetése mintegy 60.000.-Ft volt. Köszönjük, és továbbra is kérjük a nagylelkű adományokat!
A Premontrei Nővérek és külföldi adományozók jóvoltából a Mátyás telepen élőket sokszor tudtuk segíteni az év folyamán is, most karácsony előtt pedig minden gyermeknek és családnak tudtunk csomagot adni.


JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK: (a teljesség igénye nélkül)

 • Az évben három alkalommal volt fiatal családos találkozó, amit Török Orsi és Péter szervezett. A tavaszi találkozón, hagyományteremtő módon, az "Öröm útját" jártuk végig a plébánia kertjében, átélve a Feltámadottal való személyes találkozást.
 • Január 2-án, Vízkeresztkor közel 30 család otthonát szenteltük meg.
 • Január 11-én Kánai Menyegzőt tartottunk.
 • Január 18-25.  Ökumenikus imahét, a gyűjtések az ökumenikus naptár elkészítésére történtek, és el is készült a naptár!
 • Március 21.     Egyházközségek lelkinapja (Zsámbék)
 • Március 29.     Autós zarándoklat Péliföldszentkeresztre a zsámbéki testvérekkel együtt
 • Április 10.        A nagypénteki keresztút idén is a Kálvárián volt, ahol sokan kísértük Jézust a Keresztúton
 • Április 21.        Temető takarítás
 • Április 26.        Búzaszentelés a mányi tó mellett, majd közös ebéd
 • Május folyamán: lorettói litánia imádkozása hetente
 • Május 17.        Elsőáldozás 5 fő
 • Június 1.          Egyházközségi zarándoklat Balinkára, az Egyházmegyei napra pünkösd hétfőn
 • Június 8.          A magyar premontrei cirkária közösen nyitotta meg a Szent Norbert évet, Zsámbékon, alapítójuk mennyei születésének 875. évében
 • Augusztus 13-16.        Felnőtt hittanos közösség táborozása Homokkomáromban.
 • Szeptember 14.           Mányi Búcsú, játékdélután a plébánia kertjében, ünnepi szentmise, majd kerti szeretetvendégség
 • Október 3.      Herman József testvér papszentelése Gödöllőn
 • Október 23-án, a sárospataki görög katolikus énekkar látogatása, szereplésük a falu ünnepi megemlékezésén, majd jó hangulatú vendéglátás a Leimen házban, a templom megtekintése és rövid éneklés.
 • Október 25.    Bérmálás Zsámbékon, Mányról 5 fiatal és 1 felnőtt részesült a keresztény nagykorúság szentségében.
 • Október 26-28.           Zarándoklat Prágába, Szent Norbert ereklyéihez
 • November 29.             Adventi koszorúkötés Kristek Ancsa vezetésével.
 • November 29.             Egyházközségek lelki napja (Zsámbék)
 • December 20.             Falukarácsony, ökumenikus énekkar szolgált.

Játszóház: A nyár végén megüresedett a plébánia épülete a Guba család elköltözésével. Az épület hasznosítására több alternatíva is volt, végül azt a verziót választottuk, amelyikkel nemcsak az érték megóvását, hanem a faluban való aktív szerepvállalást is elértük. A plébánia két helyiségét az Önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk, hogy azokban játszóházat működtessenek az óvodába felvételt nem nyert gyerekek részére. Az Önkormányzat ennek fejében az épület teljes rezsiköltségét és a kert karbantartását vállalta.

 

Templomi gyűjtéseink:

      febr.22.      katolikus iskoláknak                  23.000.-

                  márc.29.    szentföldi katolikusok                 17.000.-

                  máj.3.        egyházmegyei gyűjtés                 15.000.-

      júl.5.          Péterfillér                                               10.000.-

                 aug.9.         Katolikus Rádió javára              18.000.-

     okt.18.        missziós gyűjtés                                     17.000.-

                 nov.22.       Karitász gyűjtés                                     23.000.-

 

Örömmel tekinthetünk az elmúlt évre, van miért hálát adnunk. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik imájukkal, munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal segítették katolikus közösségünk életét. Ez a felsorolt sok dolog nélkülük nem jöhetett volna létre. Egymásért tesszük mindazt amit teszünk, adja Isten, hogy jövőre is tehessük.

 

Mány, 2009. december 31.

Holnapy D. Márton plébános

 


A keresztelések számának változása egyházközségünkben 1995 -- 2009

 

 

A házasságok számának változása 1995 -- 2009

 

Az egyházközség halálozási számai 1995 -- 2009

 

 

Beszámoló

a Bicske-Zsámbék-Mány egyházközségeihez kötődő regnumi csoportok életéről:


Ebben az évben a 7 csoportban, összességében 94 gyerek nevelésével foglalkozott a közösség.

Az egyházközségekkel való kapcsolódási pontok idén tavasszal a paolai kápolna környékének rendberakása, majd a kápolna búcsúnapjának megünneplése volt, valamint a nagypénteki keresztút vezetése a kálvárián.

A nyáron - az egyházmegye anyagi hozzájárulása mellett - négy helyszínen táboroztunk:

A legkisebbek (Futrinkák és Cincérek) első táborukban ugyanoda mentek, ahova annak idején a (most már) vezetőik: Esztergom mellé a Fári-kúthoz. Céljuk a közösségépítés volt, amely remekül sikerült. A kerettörténet alapján Szent Pál hívására gyűltek össze, hogy Krisztus-követő közösséget alapítsanak.

A nagyobbak (Tücskök és Pontyok) a Börzsönyben táboroztak, és mivel az év folyamán is kapcsolódtunk a Szent Pál évhez, lezárásként az általa alapított közösségeket jelenítették meg a táborban, az őskeresztények életpéldája alapján fejlődtek lelkiekben is.

A kiskamaszok (Szitakötők) a Mecsekben vándortáborban vettek részt, és a szerzetesrendekkel ismerkedtek. Minden nap egy másik rend szabályait ismerték meg és személyes találkozókat is tartottak meghívott vendégekkel, illetve az út során felkeresett szerzetesekkel. Ezen kívül a növényismeretüket növelték, illetve az önállóságra nevelés kereteiben ők készültek fel kiselőadásokkal, illetve beosztás alapján a főzésre is.

A legnagyobbak (Dongók és Katicák) a Regnum Marianum Közösség hasonló korú fiataljaival közösen egy 120 fős táborban vettek részt a Balaton-felvidéken, Szentjakabfán. Sok szolgálatot is vállalva, egy vidám "bulizós" nyaraláson vettünk részt. Nagy -- és örömteli -- tapasztalat volt, hogy a mieink sokkal elkötelezettebbek a lelki programok iránt, mint a "pestiek".

Ősszel szeptemberben részt vettünk az egyházmegyei szervezésű bodajki ifjúsági zarándoklaton, valamint októberben a plébánia kertjében a lehullott leveleket gyűjtöttük, hozzájárulva a karbantartáshoz. 

Október végén volt a legidősebb korosztályú csoport (Dongók) bérmálkozása, akik ezzel önállóvá váltak.

Nagy megtiszteltetés is érte a közösséget azzal, hogy a Regnum Marianum Közösség főünnepén, december 8-án, a budapesti Szent József templomban tartott ünnepi szentmisén a mi fiataljaink láthatták el a zenei szolgálatot.

Ugron Zoltán

vezető

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!