e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. december 09. csütörtök, Natália napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

Beszámoló a 2013-as évről

 

 

Szentségi élet, hitélet:

 

KERESZTELÉS: 19 (11 fiú és 8 lány) -- (1-gyel kevesebb, mint tavaly). (1. statisztika)

 

ELSŐÁLDOZÁS: 14 gyerek (7-tel több, mint tavaly); Bérmálás idén nem volt.

[ Elsőáldozási Statisztika (2008-2013): 7, 5, 10, 6, 7, 14 -- átlag 8 ]

 

SZENTSÉGI HÁZASSÁG: 1 (3-al kevesebb, mint tavaly). (2. statisztika)

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a jegyesek már az év elején jelentkezzenek a plébánián, hogy időben megszervezhessük a házasságra előkészítő kurzusokat, segíthessük őket a méltó felkészülésben!

 

TEMETÉS: 15 (9 férfi és 6 asszony) -- (2-vel több, mint a tavaly). 2 haldokló részesült a szent útravaló szentségeiben. (3. statisztika)

 

Gyónásra minden héten kétszer a szentmisékhez kapcsolódva (előtte vagy utána) volt lehetőség (+ személyes kérés); ezen felül Nagyböjtben és Ádventben készületi gyónási alkalom volt (több óra, 3 atyával).

A betegek szentségét idén ketten vették fel az otthonukban, közösségi kiszolgáltatás nem volt.

 

HITOKTATÁS: Jelenleg az Általános Iskolában 6 csoportunk van (kb. 65-70 fő), az 1-8. osztályosokból (1; 2; 3; 4; 5; 6-8), és óvodás hittant is tartunk (kb. 13 fő). Hitoktatók: Kristek Ancsa az óvodában és az első osztályban (javadalom felajánlása a Karitász céljaira) és József atya az iskolai többi csoportban. Az elsőáldozók szentségi katekézise november 10-én elkezdődött; a pásztorjátékkal folytatódott; és jan. 12-étől (9h) a vasárnapi szentmisék előtti oktatással folytatódik a plébánián (Bartos házaspár segítségével). Kérem a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, járassák hittanra és jöjjenek szentmisére gyermekeikkel!

 

LITURGIA: Az évben minden nap volt szentmisénk (H,P-18h; K,Sze,Cs,Szo-8h), vasárnap de. 10 órakor (egy év óta). Szentáldozás: több mint 7.500/év; közel 150/hét (kb. 6.000 kisostya, 400 nagyostya rendelés). Örvendetesen növekednek, fejlődnek a ministránsok, szkólások; és köszönjük, hogy sokan aktívan bekapcsolódnak a liturgiai szolgálatokba (pl. felolvasás). Szentmisén való részvétel: vasárnap kb. 170-180 ember; Hétköznap este -- 10-15 fő; Reggelente -- 3-6 ember; Roráte -- 10/20 fő. Szentmise szándékok (kevés érkezett és főleg vasárnapra; várjuk a helyi, saját szándékokat).

Imádságos alkalmak: Nagyböjtben minden pénteken du. f6 órakor keresztutat tartottunk, májusban elénekeltük a Lorettó-i litániát, októberben rózsafüzér imádságot tartottunk (3x hetente). A többi hónap péntekjein a mise előtt vesperást imádkoztunk. Hétfő délutánonként és szerda esténként csendes szentségimádási óra volt (havonta női ima). A munkanapokon reggel ½ 8 órakor közös imádsággal kezdhetjük a napot a Pro Vobis műhely dolgozóival.                     

 

BETEGEK: Gyöngyi néni és József atya havi rendszerességgel (általában elsőpénteken) 12 beteget látogatott meg. A beteg testvérek így minden hónapban tudtak szentáldozáshoz járulni és rendszeresen gyónni is. Idén a betegek szentségét ketten vették fel az otthonukban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szükséget szenvedők mellé szóval, tettel, imával, jelenléttel és a szentségekkel is odalépjünk. (pl. kórházlátogatás, külön fölkeresés...) Kérem, hogy hívjatok el betegeitekhez, szenvedő, haldokló családtagjaitokhoz, hogy a szentségekkel megerősíthessük őket!

 

KARITÁSZ: Az évben kétszer volt ruhaválogatás (január 18. -- plébánia, november 8. -- művház), a karitász munkacsoport szervezésében. Szent Erzsébet napi gyűjtés: 22.000.-Ft (8.800Ft maradt); Karitász persely: kb. 15 e Ft volt. Folyamatosan kaptunk az év folyamán ruha-, élelmiszer- és pénzadományokat, amiket ezúton is nagyon köszönünk (becsült érték min. 200 ez Ft). A karácsonyi csomagok összértéke kb. 150 e Ft.                   

A Karitász munkacsoport megújult október közepén (Gyöngyi néni nyáron lemondott -- Kármán Anna a megválasztott új vezető). A karitatív szolgálat gyakran nehéz és hálátlan, de nélkülözhetetlenül fontos feladat minden élő, érzékeny közösségben (mindnyájunké!). Kérjük, hogy ötleteikkel, munkájukkal és adományaikkal (tartós élelmiszer, ruha, Szent Antal persely) az Újévben is nagylelkűen támogassák a karitász ügyét!

 

KÖZÖSSÉGEK:

            A 8 éve működő házas-közösség mellett, két éve él egy újabb, házas csoport 5-7 házaspárral. Kéthetente imával, beszélgetéssel, játékkal töltenek el egy-egy estét.

           Gazdag Regnumi élet színesíti, gazdagítja gyermekeink, családjaink és egész közösségünk életét.    (10 csoport; kb 120 gyerek és fiatal; Mányról és környékéről; heti találkozó és sok egyéb program pl. mise, lelkinap, kirándulás, játék, tábor...)

JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK AZ ÉV FOLYAMÁN: (a teljesség igénye nélkül)

 

 • Január 6.                     Vízkereszt, Kánai menyegző
 • Január 12.                   Házszentelések
 • Január 20-27.              Ökumenikus imahét
 • Február 2.                   Ökumenikus családos farsang az Iskolában
 • Február 9.                   Becsület napja (vitézi megemlékezés)
 • Február 12.                 Házasság ünnepe (vacsora egy bicskei étteremben)
 • Március 3.                   Zarándoklat Péliföldszentkeresztre, Keresztút-járás
 • Március 8.                  Taizé-i ima (Református templom)
 • Március 17.                Nagyböjti lelkinap (Fransis verbita atya)
 • Március 29.                 Nagypénteki Keresztút a Templomban
 • Május 5.                     Búzaszentelés (templom)
 • Május 19.                   Pünkösd, Elsőáldozás
 • Június 2.                     Úrnapja, körmenet, mányi fúvószenekar

 

 • Zarándoklatok:
  • Május 11.                   Élő Rózsafüzér zarándoklat (Zsámbék-Mány, 8-10 ember)
  • Július 18-19.               Szent Jakab zarándoklat (Bp-Lébény, 35-35 fő; üdítő, süti, gyümölcs)
  • Augusztus 8.              Mária Út zarándokai (imádság és vendéglátás)

 

 • Nyári események:
  • Hittanos Tábor a plébánián (jún. 12-14.)
  • Regnumi gyerekcsapatok táborozása (júl. 13-28.)
  • Egyházmegyei családos tábor -- Balatongyörök (aug. 5-10.)
  • Családos nyári tábor -- Badacsony (aug. 10-17.)
  • Gödöllői hittanos tábor (100 gyerek, kb. 20 mányi, jún. 24-29.)
  • Missziós tábor Zsámbékon (15 fő mányi gyermek, júliusban)

 

 • Szeptember 14-15.     Búcsú ünneplése a plébánia közösségével (Piusz atyával, rendi testvérekkel)
 • Október 26.                Zarándoklat Bodajk-Székesfehérvárra Mány- Zsámbék (kb. 15 fő Mányról)
 • November 1-2.           Mindenszentek, Halottak napja -- Szentmisék, temetői ima, sírmegáldás, zsolozsma imádságok
 • November 17.            Családos találkozó; Taizé-i ima (Művház)
 • November 30.            Ádventi koszorúkötés
 • December 13.             Adventi ünnephirdetés a Mátyás-telepen (kb. 50 ajándék-csomag kiosztása a gyerekeknek -- ausztriai premontrei plébániák adománya)
 • December 14.             Ádventi gyónási alkalom
 • December 23.             közel 80 élelmiszercsomag kiosztása (Kovács Ferenc gyűjtő akciójából és adományokból) sok felnőtt és gyermek áldozatos munkájával
 • December 24.             Gyerekek pásztorjátéka; Felnőttek mányi betlehemese
 • December 29.             Szent Család vasárnapja, családok megáldása

 


 

ANYAGI HELYZET:

Egyházi hozzájárulásként kb 900.000.-Ft folyt be 2013-ban a pénztárba (ez kevesebb mint tavaly!). Az idei összes bevétel mintegy 3,1 millió forint volt, az összes kiadás pedig 2,8 millió forint. (Summa: +328 e Ft) Jelentősebb kiadás volt a hangosítás, ami 160 e Ft-ba került. Az Egyházközség anyagi tartaléka: mintegy 3,6 millió forint.

Növekvő kiadások -- Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását!

 

GYŰJTÉSEK:

Febr. 24.          Katolikus iskolák javára                                     20.000.-

Márc. 17.         Szentföldi katolikusok javára                            19.000.-

Ápr. 21.           Egyházmegyei gyűjtés                                       16.000.-

Jún. 30.            Péter-fillér gyűjtés                                              16.000.-

Okt. 20.           Missziók javára                                                  11.000.-

Nov. 24.           Karitász javára                                                   22.000.-

 

 

Örömmel tekinthetünk vissza az elmúlt évre, a nagyszámú és sokszínű eseményre, ajándékra; van miért köszönetet mondanunk! Hálásak vagyunk mindazoknak, akik imájukkal, munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal segítették katolikus közösségünk életét. Ez a felsorolt sok dolog nélkülük nem jöhetett volna létre. Egymásért tesszük mindazt, amit teszünk; adja Isten, hogy az Ő segítségével az Újévben is tehessük!

 

 

Mány, 2013. december 31.

 

Kelényi T. József plébános

Táblázatok, statisztikák:

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!