e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. október 16. szombat, Gál napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

Római Katolikus Egyházközség

2065 MÁNY, Szent István út 2.

 

 

Beszámoló a 2014-Es évről

 

 

Szentségi élet, hitélet:

 

KERESZTELÉS: 33 (16 fiú és 17 lány) -- (14-gyel több, mint tavaly).

(1 év alatti -- 12 gyermek; 1-7 év közötti -- 14 fő; 7 év fölötti -- 7 ember)

 

ELSŐÁLDOZÁS: 18 gyerek (4-tel több, mint tavaly); Bérmálás idén nem volt.

[ Elsőáldozási Statisztika (2008-2014): 7, 5, 10, 6, 7, 14, 18 -- átlag 9,6 ]

 

SZENTSÉGI HÁZASSÁG: 1 (ugyanannyi, mint tavaly).

Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a jegyesek már az év elején jelentkezzenek a plébánián, hogy időben megszervezhessük a házasságra előkészítő kurzusokat, segíthessük őket a méltó, hívő felkészülésben! (közös jegyes-oktatás -- Zsámbékon, február 9-től)

 

TEMETÉS: 13 (6 férfi és 7 asszony) -- (2-vel kevesebb, mint a tavaly).

2 haldokló részesült a szent útravaló szentségeiben.

 

 

HITOKTATÁS: Jelenleg az Általános Iskolában 7 csoportunk van (kb. 75-80 fő), az 1-8. osztályosokból (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7-8), és óvodás hittant is tartunk (16 fő). Hitoktatók: Kristek Ancsa az óvodában és az első osztályban (októberig); októbertől Pintér Krisztina (óvoda), Kristály Zsuzsa (1-3. osztály) és József atya az iskolai felsőbb (3-8.) évfolyamokban.

Az elsőáldozók szentségi katekézise november 16-án elkezdődött; a pásztorjátékkal folytatódott; és január 11-étől (9h) a vasárnapi szentmisék előtti oktatással folytatódik a plébánián (Bartos házaspár segítségével).

Ebben az évben (8 év után) újra elindult a bérmálás szentségére való felkészítő hittan. 15 fiatal készül a szentség felvételére a péntek esti alkalmakon. A bérmálás szentségének kiszolgáltatása reményeink szerint június közepén lesz templomunkban a püspök atya szolgálata által.

Kérem a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, járassák hittanra és jöjjenek szentmisére gyermekeikkel!

 

 

LITURGIA: Az évben minden nap volt szentmisénk (H,P-18h; K,Sze,Cs,Szo-8h), vasárnap de. 10 órakor. Szentáldozás: kb 7.500/év; közel 150/hét (6.000 kisostya, 400 nagyostya rendelés). Örvendetesen és köszönjük, hogy sokan aktívan bekapcsolódnak a liturgiai szolgálatokba (pl. ministrálás, éneklés, felolvasás). Szentmisén való részvétel: vasárnap kb. 150-180 ember; Hétköznap este -- 10-15 fő; Reggelente -- 3-5 ember; Roráte -- 10-20 fő. Szentmise szándékok (kevés érkezett és több vasárnapra; várjuk a személyes szándékokat).

Imádságos alkalmak: Nagyböjtben minden pénteken du. f6 órakor keresztutat tartottunk, májusban elénekeltük a Lorettó-i litániát, októberben rózsafüzér imádságot tartottunk (1-3x hetente). A többi hónap péntekjein a mise előtt vesperást imádkoztunk. Hétfőn a mise előtt és szerda esténként csendes szentségimádási óra volt (néha közösségi imák). A munkanapokon reggel ½ 8 órakor közös imádsággal kezdhetjük a napot a Pro Vobis műhely dolgozóival.

Gyónásra minden héten kétszer a szentmisékhez kapcsolódva (előtte vagy utána) volt lehetőség (+ személyes kérés); ezen felül Nagyböjtben (2 vas.) és Ádventben (2 vas.) készületi gyónási alkalmak voltak (több óra, vendég atyákkal).

 

 

BETEGEK: Gyöngyi néni és József atya havi rendszerességgel (általában elsőpénteken) 11 beteget látogatott meg. A beteg testvérek így minden hónapban tudtak szentáldozáshoz járulni és rendszeresen gyónni is. Idén a betegek szentségét 8-an vették fel az otthonukban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szükséget szenvedők mellé szóval, tettel, imával, jelenléttel és a szentségekkel is odalépjünk. (pl. kórházlátogatás, külön fölkeresés...) Kérem, hogy hívjatok el betegeitekhez, szenvedő, haldokló családtagjaitokhoz, hogy a szentségekkel megerősíthessük őket!

 

 

KARITÁSZ: Az évben többször volt ruhaválogatás (1x plébánia, 2x művház) a karitász munkacsoport szervezésében. Szent Erzsébet napi gyűjtés: 18.000.-Ft (7.200Ft maradt); Karitász persely tartalma: kb. 63 ez Ft volt. Folyamatosan kaptunk az év folyamán ruha-, élelmiszer- és pénzadományokat, amiket ezúton is nagyon köszönünk. A karácsonyi csomagok összértéke min. 200 ez Ft.

Karitász munkacsoport élete -- több nehézség, sok változás (Gyöngyi néni után -- Kármán Anna lett az új vezető, de ő is lemondott). A karitatív szolgálat gyakran nehéz és hálátlan, de nélkülözhetetlenül fontos feladat minden élő, érzékeny közösségben (mindnyájunké!). Kérjük, hogy ötleteikkel, munkájukkal és adományaikkal (tartós élelmiszer, ruha, Szent Antal persely) az Újévben is nagylelkűen támogassák a karitász ügyét!

 

 

 

KÖZÖSSÉGEK:

         Az egyházközség Képviselő Testülete: 16 fő (3+13), 5 ülés (jan, márc, jún, szept, nov; jelenlét: átl. 12,4), együtt gondolkodás és fontos döntések -- a közösség érdekében.

         A 9 éve jól működő házas-közösség mellett, 3 éve van egy másik, házas csoport néhány házaspárral (+ harmadik közösség -- Zsámbék+Mány). Kéthetente (beosztás szerint) imával, beszélgetéssel, játékkal töltenek el egy-egy estét. (+ mányi férfikör -- havi találkozás)

         Gazdag Regnumi élet színesíti, gazdagítja gyermekeink, családjaink és egész közösségünk életét. (10 csoport; kb 120 gyerek és fiatal; Mányról (12 család, 32 gyermeke) és környékéről; heti találkozó és sok egyéb program pl. mise, lelkinap, kirándulás, játék, tábor...                Regnum Majális, Bicske -- május 31.)

 

 

JELENTŐSEBB ESEMÉNYEK AZ ÉV FOLYAMÁN: (a teljesség igénye nélkül)

 

·        Január 6.             Vízkereszt

·        Január 11.           Házszentelések

·        Január 12.           Kánai menyegző

·        Január 19-26.                Ökumenikus imahét

·        Február 2.            Gyertyaszentelő Boldogasszony

·        Február 8.            Becsület napja (vitézi megemlékezés)

·        Február 15.                   Házasság ünnepe (vacsora egy bicskei étteremben)

·        Március 1.           Ovis-Hittanos kirándulás

·        Március 2.           Farsangi mulatság (művház)

·        Március 23.                   Zarándoklat Péliföldszentkeresztre, Keresztút-járás

·        Március 23.                   Nagyböjti gyónási alkalom (piarista atya)

·        Április 6.             Nagyböjti gyónási alkalom (verbita atya)

·        Április 18.           Nagypénteki Keresztút a Kálvárián

·        Május eleje                    Búzaszentelés (templom)

·        Május 18.            Elsőáldozás

·        Június 9.              Egyházmegyei Nap (Balinka)

·        Június 22.            Úrnapja, körmenet, mányi fúvószenekar

·        Június 29.            Nepomuki Szent János szobor megáldása

 

·        Zarándoklatok:

o   Július 18-19.                 Szent Jakab zarándoklat (Bp-Lébény, 20-35 fő; üdítő, süti, gyümölcs -- K. Gizi)

o   Augusztus 16.               1 Úton zarándokai (Tatabánya felől áthaladtak + Máriaremete; imádság, előadás és vendéglátás -- Zsámbékon)

 

·        Nyári események:

o   Hittanos Tábor a plébánián (nem volt!)

o   Regnumi gyerekcsapatok táborozása (júliusban)

o   Egyházmegyei családos tábor -- Balatongyörök (júl. 28. - aug. 2.)

o   Családos nyári tábor -- Borsosberény (aug. elején)

o   Gödöllői hittanos tábor (100 gyerek, kb. 20 mányi, jún. 23-28.)

o   Missziós tábor Zsámbékon (15 fő mányi gyermek, júliusban)

 

·        Szeptember 14.    Búcsú ünneplése a plébánia közösségével (Nagy Bálint jezsuita atyával); és a felújított Kereszt megáldása

·        November 1-2.    Mindenszentek, Halottak napja -- Szentmisék, temetői ima, sírmegáldás, zsolozsma imádságok

·        November 8.                 Taizé-i imádság

·        November 29.               Ádventi koszorúkötés

·        December 7.                  Ádventi gyónási alkalom (piarista atya)

·        December 13.                Taizé-i imádság

·        December 14.                Ádventi gyónási alkalom (ferences atya)

·        December 22-23. Közel 80 élelmiszercsomag kiosztása (az Ugron család szervezte gyűjtő akcióból és ádventben gyűjtött adományokból) sok felnőtt és gyermek áldozatos munkájával

·        December 24.                Gyerekek pásztorjátéka; Felnőttek mányi betlehemese

·        December 28.      Szent Család vasárnapja, családok megáldása

 

 

 

 

 

 

ANYAGI HELYZET:

Egyházi hozzájárulásként kb 1.010.000.-Ft folyt be 2014-ben a pénztárba (ez kb 110 ez-rel több mint tavaly!). Az idei összes bevétel mintegy 3,72 millió forint volt, az összes kiadás pedig 3,64 millió forint. (Summa: kb +8 ez Ft) (Szobor -- 400 ez, Kereszt -- 250 ez forint) Az Egyházközség anyagi tartaléka: mintegy 3,5 millió forint.

A növekvő kiadások miatt -- Kérjük a testvérek nagylelkű támogatását!

 

GYŰJTÉSEK:

Febr. 23.     Katolikus iskolák javára                     21.260.-

Ápr. 6.        Szentföldi katolikusok javára              14.000.-

Máj. 11.      Egyházmegyei gyűjtés                         16.000.-

Jún. 29.       Péter-fillér gyűjtés                               13.900.-

Okt. 19.       Missziók javára                                   16.000.-

Nov. 23.      Karitász javára                                    18.000.-

 

 

Örömmel tekinthetünk vissza az elmúlt évre, a nagyszámú és sokszínű eseményre, ajándékra; van miért köszönetet mondanunk! Hálásak vagyunk mindazoknak, akik imájukkal, munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal segítették katolikus közösségünk életét. Ez a felsorolt sok dolog nélkülük nem jöhetett volna létre. Egymásért tesszük mindazt, amit teszünk; adja Isten, hogy az Ő segítségével az Újévben is tehessük!

 

 

Mány, 2014. december 31.

 

Kelényi T. József plébános

 

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!